Úvod -> Info -> Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky poskytování ubytovacích služeb

(soukromé ubytování, hotely, majáky, vily, agroturizmus)

Všeobecné podmínky poskytování ubytovacích služeb
(soukromé ubytování, hotely, majáky, vily, agroturizmus)

1.       OBSAH NABÍDKY
LOTOS zajišťuje možnost pronájmu ubytování podle uveřejněných informací a dále podle popisu a termínu v souladu s potvrzenou rezervací, kromě v případě vyšší moci.

2.       REZERVACE A PLACENÍ
Dotazy a rezervace ubytování se přijímají elektronickou poštou, písemně nebo osobně v kanceláři LOTOS, stejně jako v kancelářích agentur, které jsou smluvními partnery LOTOSU.
Uskutečněním rezervace host zároveň stvrzuje, že je obeznámen s těmito Všeobecnými podmínkami poskytování služeb ubytování a že je akceptuje jako celek. Z toho plyne, že se všechno, co je uvedeno v těchto Všeobecných podmínkách stává právním závazkem jak pro hosta, tak pro LOTOS. Při příležitosti vykonání rezervace je host povinen poskytnout veškeré údaje, které vykonání rezervace vyžaduje. Platba za rezervaci ubytování je rozdělena podle kategorie ubytování které si host vybral :

a)     za ubytování, které je umístěno v hlavním menu na www.lotos-croatia.com v kategoriích : ubytování v soukromí – zadarská riviera a penziony – při rezervaci je klient povinnen zaplatit do 3 dnů zálohu 30 % z celkové ceny. Zůstatek platí  v den příjezdu v kanceláři v Ninu. V kanceláři Lotosu je možné zaplatit zůstatek ceny kreditními kartami (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro). Toto pravidlo platí pro ubytovací jednotky ve městech : Kožino, Petrčane, Zaton, Nin, Vrsi, Sabunike, Privlaka, Vir a Posedarje. Ve všech ostatních městech jsou hosté povinni zaplatit zůstatek ceny přímo majiteli ubytovací jednotky nebo v agentuře partnerské cestovní kanceláře v daném místě. U každé ubytovací jednotky v soukromém ubytování jsou uvedeny všechny příplatky či eventuální slevy. Host nemůže využít dvě slevy při rezervaci jednoho ubytování, pouze v případě je li sleva označena číslem 0.  Při rezervaci uskutečněné do 31.03. a platbě celé částky se odpočítává sleva 3-5 % v označených ubytovacích jednotkách.

b)      Za všechny ostatní kategorie : při potvrzení rezervace je klient povinnen do 2 dnů zaplatit zálohu  30 % z celkové ceny, u majáku 50 % z celkové ceny. Zůstatek platby je povinnen zaplatit nejdéle do 30 dnů před příjezdem.

Při platbě objednaného ubytování, klient platí náklady za převod peněz z účtu klienta na účet LOTOSU.

      Za rezervaci ubytování ve vilách: Vila Lovorka, Vila Primorka a Vila Dubravka je klient povinen zaplatit 50% celkové částky za rezervaci a zbylých 50% částky uhradí 2 měsíce před začátkem platnosti rezervace.

3.       POBYTOVÁ TAXA
Podle platného Zákona Republiky Chorvatsko o pobytové taxe je klient povinen zaplatit pobytovou taxu zároveň se zaplacením ubytovacích služeb. Pobytová taxa, předepsaná Zákonem Republiky Chorvatsko o pobytové taxe, obnáší od 2,00 do 7,00 kun na osobu a den pro dospělé osoby.
Mládež 12-18 let platí 50% z uvedené ceny, děti do 12 let pobytovou taxu neplatí. Konkrétní výše pobytové taxy závisí na místě pobytu v Republice Chorvatsko a termínu pobytu. Platí se podle Všeobecných podmínek zároveň se zbytkem platby za ubytování.
Na kalkulaci za rezervaci bude uveden obnos pobytové taxy.
Pokud ve státě (např. v Rakousku) platí zákon, podle něhož se pobytová taxa platí přímo na místě, částka za pobytovou taxu nebude uvedena na kalkulaci a host je povinen tuto částku zaplatit po nástupu do ubytovací jednotky.

4.       CENA UBYTOVÁNÍ
Cena ubytování v sobě zahrnuje základní služby tak, jak jsou uvedeny u ubytovací jednotky na rezervaci. Zvláštní služby jsou takové služby, které nejsou zahrnuty do ceny pobytu (a jsou popsány výrazem "podle dohody" nebo "doplňkové služby" a jsou uskutečnitelné na základě předběžného oznámení). Klient je platí zvlášť. Tyto služby je nutné si vyžádat při rezervování ubytovací jednotky.
Ceny pobytu jsou vyjádřeny ve valutě EUR.  LOTOS si ponechává právo na změnu uveřejněných cen (v případě změny cen ubytování, jež vykoná ten, kdo služby poskytuje nebo změny kurzu). Klientu, který zaplatil zálohu na určitou rezervaci,  LOTOS ručí za cenu ubytování uvedenou v kalkulaci, na jejímž základě zaplatil určitou výši zálohy. Pokud ke změně dojde před zaplacením zálohy, LOTOS se zavazuje, že zpraví hosta o změně ceny.
Pokud do rezervované ubytovací jednotky přijede více osob než bylo napsáno v poukazu (voucheru), poskytovatel služeb má právo odmítnout ubytování předem nepřihlášeným osobám nebo přijmout všechny hosty s tím, že doplatí za předem nepřihlášené hosty přímo na místě.

5.       KATEGORIZACE A POPIS SLUŽEB
Nabízené ubytovací jednotky jsou popsány podle oficiální kategorizace kompetentní instituce a na základě zjištění skutečného stavu ubytování v době uveřejnění. Standarty ubytování, stravování, služeb aj. se v různých místech a zemích liší a nejsou srovnatelné. Informace, které host obdrží na prodejním místě, nezavazují LOTOS ve větší míře, než informace, uveřejněné na stránkách Internetu
www.lotos-croatia.com.

6.       PRÁVO LOTOSU NA ZMĚNY A ZRUŠENÍ
LOTOS si ponechává právo na změnu rezervace v případě, že dojde k mimořádným okolnostem, které nelze předvídat, jimž se nelze vyhnout, ani se nedají změnit (viz bod 1.).
Rezervované ubytování se dá vyměnit jen pokud je o tom předtím host zpraven, a to za ubytování téže nebo vyšší kategorie a za cenu ubytování, za níž host rezervaci potvrdil. V případě, že výměna zaplaceného ubytování je možná jenom v objektu vyšší kategorie a v ceně, která je o 15% vyšší než je cena zaplacené rezervace, LOTOS si ponechává právo naúčtovat hostu rozdíl v ceně po konzultaci s hostem.
V případě, že výměna zaplaceného ubytování za náhradní není možná, LOTOS si ponechává právo na výpověď rezervace s tím, že o tom předem zpraví hosta, a to nejméně 7 dní před začátkem užívání této služby a že hostu zaručuje vrácení celého jím zaplaceného obnosu.
Pokud není možná adekvátní výměna za náhradní ubytování do dne začátku užívání ubytovacích služeb, LOTOS se bude snažit poskytnout hostu informaci o možném ubytování, které není v nabídce LOTOSU, a určitě vrátí hostu jím zaplacený obnos za rezervaci.


7.       PRÁVO HOSTA NA ZMĚNY A ZRUŠENÍ
Pokud chce host změnit nebo zrušit rezervaci, která byla vykonána na základě jeho požadavku, musí to vykonat písemně (e-mailem, poštou, nebo faxem). Za změnu se považuje změna počtu osob, data nástupu do ubytovací jednotky nebo data ukončení užívání služby nejpozději do 30 dnů před začátkem užívání služby ubytování. První změna rezervace za jinou, pokud je možné ji vykonat bez dodatečných výdajů, bude vykonána zdarma. Za každou další změnu rezervace budou hostu naúčtovány výdaje, spojené se změnou ve výši 15 EUR za každou změnu. V případě, že změna rezervace není možná a že se host kvůli tomu vzdá potvrzené rezervace, budou platit níže uvedené podmínky zrušení rezervace. Změna ubytovací jednotky a každá změna do 30 dnů před nástupem do ubytovací jednotky a v během užívání rezervace bude považována za storno rezervace.


V případě zrušení pevně potvrzené rezervace ubytování v soukromí je datum písemného zrušení základem propočtu výdajů, spojených se zrušením, a to:

·         za zrušení do 45 dnů před začátkem užívání ubytovacích služeb se účtuje 10 % ceny ubytování 

 

·         za zrušení od 44 dnů do 21 dnů před začátkem užívání ubytovacích služeb se účtuje 30% ceny ubytování (tj. nevrací se zaplacená záloha),

·         za zrušení od 20 do 9 dnů před začátkem užívání ubytovacích služeb host zaplatí host 50% celkové ceny ubytování,

·         za zrušení od 8 do 2 dnů před začátkem užívání služeb host zaplatí 80% celkové ceny,

·         za zrušení 1 den před začátkem užívání služeb nebo pokud se host nedostaví nebo pokud zruší pobyt v rezervovaném termínu se od hosta vyinkasuje 100% celkové ceny ubytování.


Za pevně stvrzené rezervace ubytování hotelu platí zvláštní podmínky zrušení ze strany hosta. Za datum zrušení je považováno datum přijetí jeho písemné zprávy o zrušení a náklady mu budou vyúčtovány takto:

·         za zrušení rezervace do 30 dnů před datem začátku rezervace bude od hosta vyinkasováno 15% z celkové ceny ubytování

·         za zrušení rezervace od 29 dnů do 22 dnů před datem začátku rezervace bude od hosta vyinkasováno 25% z celkové ceny ubytování,

·         za zrušení rezervace v rámci 21 dnů do 15 dnů před datem začátku rezervace bude od hosta vyinkasováno 40% z celkové ceny ubytování,

·         za zrušení rezervace v rámci 14 dnů do 8 dnů před datem začátku rezervace bude od hosta vyinkasováno 80% z celkové ceny ubytování,

·         za zrušení rezervace 7 dnů před datem začátku rezervace bude od hosta vyinkasováno 100% z celkové ceny ubytování.


Za fixně potvrzenou rezervaci ubytování na majácích platí zvláštní podmínky, za kterých může host zrušit zajištěné ubytování. Za datum zrušení rezervace je považováno datum, kdy bylo doručeno písemné sdělení o zrušení a výdaje se vypočítávají podle tohoto schématu:

·         pokud host rezervaci zruší do 60 dnů před datem začátku užívání rezervace, započítá se mu penále ve výši 10% z celkové ceny ubytování

·         pokud host rezervaci zruší 59 do 30 dnů před dnem začátku užívání rezervace, započítá se mu penále ve výši 30% z celkové ceny ubytování,

·         pokud host rezervaci zruší 29 do 15 dnů před dnem začátku užívání rezervace, započítá se mu penále ve výši 50% z celkové ceny ubytování,

·         pokud host rezervaci zruší 14 do 10 dnů před dnem začátku užívání rezervace, započítá se mu penále ve výši 80% z celkové ceny ubytování,

·         pokud host rezervaci zruší 9 či méně dnů před dnem začátku užívání rezervace nebo do ubytovací jednotky vůbec nepřijede, započítá se mu 100% z celkové ceny ubytování.


Za pevně stvrzené rezervace ubytování v lovranských vilách platí zvláštní podmínky zrušení ze strany hosta. Za datum zrušení je považováno datum přijetí jeho písemné zprávy o zrušení a náklady mu budou vyúčtovány takto:

·         za zrušení rezervace do 30 dnů před datem začátku rezervace bude od hosta vyinkasováno 30% z celkové ceny ubytování(zaplacená záloha se nevrací),

·         za zrušení rezervace od 29 dnů do 15 dnů před datem začátku rezervace bude od hosta vyinkasováno 60% z celkové ceny ubytování,

·         za zrušení rezervace v rámci 14 dnů do 8 dnů před datem začátku rezervace bude od hosta vyinkasováno 80% z celkové ceny ubytování, za zrušení rezervace 7 dnů před datem začátku rezervace bude od hosta vyinkasováno 100% z celkové ceny ubytování.


Pokud se host do jím rezervované ubytovací jednotky nedostaví do půlnoci v den začátku užívání služeb ubytování a neozval se LOTOS nebo poskytovateli služeb, rezervace je považována za zrušenou a výdaje spojené se stornem rezervace započítají se podle výše uvedených pravidel. Pokud skutečné výdaje, spojené se zrušením rezervace, přesahují výše uvedené výdaje, LOTOS si ponechá právo na vyúčtování skutečně vzniklých výdajů hostu k uhrazení. Najde-li host, který zrušil zájezd, nového uživatele téže rezervace, LOTOS mu započítá pouze skutečné výdaje, vzniklé záměnou.

Za pevně potvrzené rezervace ubytování ve vilách: Vila Lovorka, Vila Primorka a Vila Dubravka platí zvláštní podmínky zrušení (storna) ze strany hosta. V případě, že host rezervaci zruší (stornuje) nebo do ubytovací jednotky nenastoupí, celou zaplacenou částku si příjemce platby ponechá a žádné peníze nebudou hostu vráceny.

8.       ZÁVAZKY  LOTOSU
Povinností  LOTOSU je péče o vykonání služeb jakož i o výběru vykonavatele služeb a péče o práva a zájmy hosta v souladu s dobrými zvyklostmi, které jsou obvyklé v oblasti turistického ruchu.  LOTOS vykoná všechny své uvedené závazky v úplnosti a popsaným způsobem, kromě v mimořádných okolnostech (bod 1.), kdy bude postupovat tak, jak je to uvedeno v bodě 6.

9.       ZÁVAZKY HOSTA
Host je povinen:

·         vlastnit platné cestovní doklady,

·         respektovat celní a devizové předpisy státu, ve kterém je turistické středisko, v němž bude pobývat.

·         dodržovat hotelový řád v ubytovacích objektech a spolupracovat s vykonavateli služeb s dobrými záměry.

·         při příležitosti příjezdu do letoviska poskytovateli služeb předat dokument o zaplacené službě (poukaz - voucher, který obdržel poštou nebo mailem).

·         Host je povinen prověřit, jestli potřebuje vízum ke vstupu do státu, ve kterém je turistické středisko, v němž bude pobývat, nebo do sousedních zemí.

V případech nerespektování těchto závazků uhradí host výdaje a zodpovídá za vzniklé škody. Potvrzením rezervace se host zavazuje, že v případě, když způsobí jakoukoli škodu, zaplatí veškerou způsobenou škodu přímo na místě poskytovateli služeb.

10.   ZAVAZADLA
LOTOS není zodpovědný za poškozená, zničená nebo ztracená zavazadla, jakož ani za krádež zavazadel nebo cenností v ubytovacím objektu (doporučuje se pronájem sejfu, pokud tato možnost existuje). Ztráta zavazadel nebo jejich krádež se přihlašuje tomu, kdo poskytuje ubytování a na příslušné policejní stanici.

11.   VYŘIZOVÁNÍ NÁMITEK
Pokud jsou služby, obsažené v nabídce, vykonány nekvalitně, může host požadovat adekvátní náhradu škody vznesením námitky písemnou cestou. Každý host má právo vznést námitku v případě, že dohodnuté služby nebyly vykonány. Každý host - držitel potvrzené rezervace námitku vznáší zvlášť.

Postup při vznášení námitky:

·         Host je povinen ihned v den příjezdu reklamovat neadekvátní službu u toho, kdo ji poskytuje, a zpravit o tom CK LOTOS v Ninu e-mailem na adresu info@lotos-croatia.com nebo telefonicky na číslo 00 385 23/265-555, CK LOTOS se zavazuje, že pošle regionálního zástupce na místo, kde došlo ke stížnosti; host je na něj povinen počkat v ubytovací jednotce, na níž uplatňuje reklamaci. Host je povinen spolupracovat s představitelem CK LOTOS a s osobou, poskytující službu, s dobrým záměrem odstranění příčin jeho námitky. Pokud host přímo na místě nepřijme nabízené řešení námitky, které je adekvátní zaplacené službě, CK LOTOS není povinna vyhovět hostově dodatečné námitce (jestliže neexistuje jiná adekvátní možnost v témže objektu, je host povinen to přijmout). CK LOTOS neakceptuje reklamace, týkající se prostoru, jenž není v areálu objektu (silniční práce v přilehlé ulici, čistota pláže, stav objektů v bezprostřední blízkosti,...).

·         Pokud ani po zákroku zástupce CK LOTOS přímo na místě problém nebyl odstraněn, zástupce vyhotoví písemné potvrzení ve dvou exemplářích, jeden pro CK LOTOS a druhý pro hosta. V tom případě je host, nejpozději 28 dnů po návratu z dovolené, povinen písemnou námitku společně s potvrzením zástupce, průvodními dokumenty a fotografiemi, které dokazují opodstatněnost námitky, zaslat CK LOTOS e-mailem na adresu info@lotos-croatia.com.  LOTOS projedná jenom úplně dokumentované stížnosti, které obdrží do doby 28 dnů.

·         Jestliže host nereklamuje ubytovavcí jednotku přímo na místě, nemá právo na vrácení peněz.

·         Pokud cílovým státem pobytu není Republika Chorvatsko, CK LOTOS neručí za to, že tam bude moci poslat svého zástupce. V tom případě je o tom host povinen zpravit CK LOTOS  e-mailem na adresu info@lotos-croatia.com  nebo telefonem na číslo 00 385 23/265-555 a spolupracovat s osobou, poskytující služby, v dobré víře, že budou odstraněny příčiny stížnosti. Jestliže ani poté nebyl problém odstraněn, je host nejpozději do 28 dnů po návratu z dovolené povinen zaslat písemnou stížnost s průvodními dokumenty a fotografiemi, které dokazují opodstatněnost stížnosti, CK LOTOS e-mailem na info@lotos-croatia.com. CK LOTOS se bude zabývat pouze stížnostmi, jež obdržela do 28 dnů.

·         LOTOS se zavazuje, že vynese písemné rozhodnutí na tuto námitku do čtrnácti dnů od obdržení námitky. LOTOS může prodloužit lhůtu rozhodnutí o námitce kvůli shromažďování informací a prověřování údajů, uvedených ve stížnosti u toho, kdo služby poskytuje, najdéle o dalších 14 dnů.  LOTOS vyřídí jenom takové stížnosti, jejichž příčina nemohla být odstraněna přímo v letovisku.

·         Do doby, než  LOTOS vynese rozhodnutí, host se zříká zprostředkování kterékoliv další osoby, arbitráže Sdružení chorvatských cestovních kanceláří nebo soudní instituce, stejně jako poskytování informací sdělovacím prostředkům.

Nejvyšší náhrada na základě vyřízené námitky může dosáhnout částky reklamované části služeb a nemůže v sobě zahrnout již poskytnuté služby ani celkový obnos. Tímto je vyloučeno právo hosta na náhradu ideální škody.

CK LOTOS nemůže být považována za zodpovědnou za eventuální nepříznivé klimatické podmínky, čistotu či teplotu moře v letoviscích ani za všechny ostatní podobné situace a události, které by mohly vyvolat nespokojenost hosta, a jež se přímo netýkají kvality rezervované ubytovací jednotky.

12.   KOMPETENCE SOUDU
Jestliže klient není spokojen s vyřízením stížnosti, má nárok na soudní arbitráž. V takovém případě je za ni kompetentní soud v Zadaru.

13.   POZNÁMKA
Zaplacením zálohy nebo celkového obnosu za rezervaci ubytování host příjímá tyto Podmínky jako celek.

14.   POZNÁMKA
V případě několika rezervací slevy se nespočítavají. Dodatkové slevy se nepřidávají na last minute nabídku.

 

V Sukošan, 17. 05. 2010

   

UHPA

© 2008-2024 LOTOS TOURS, made by INET-SERVIS.CZ, Hradec Králové