Úvod -> Info -> Chorvatsko - popis destinací

SPLIT APARTMÁNY SPLIT HOTELY SPLIT UBYTOVÁNÍ SPLIT PENZIONY - DOVOLENÁ SPLIT

Split je metropole chorvatského jihu.

SPLIT - Chorvatsko - Dalmácie - apartmány Split - hotely Split - pokoje Split - penziony Split - soukromé ubytování Split - okružní plavby Split - pronájem plavidel Split.

 
 
soukromé apartmány Split :
Split soukromé apartmány ubytování
hotely :
Split hotely ubytování  (střední Dalmácie)
penziony střední Dalmácie:
Split malé hotely penziony ubytování
okružní plavby Jadranem :
Split okružní plavby Jadranem (Trogir)
pronájem plavidel :
Split pronájem plavidel (Split)
 
 
Chorvatsko Apartmány Split Hotely Split Pokoje Split Penziony Split Soukromé ubytování Split Okružní plavby Split Pronájem plavidel Marina Split dovolená CK Lotos
 
Split - město staré 1700 let pod záštitou UNESCA je největším městem a
hlavním hospodářským, kulturním a dopravním střediskem Dalmácie (200 000 obyv.).
Leží na poloostrově mezi Kaštelským zálivem a Splitském průlivem na jehož
západní části se vypíná kopec Marjan s krásným lesoparkem.
 
 Chorvatsko Apartmány Split Hotely Split Pokoje Split Penziony Split Soukromé ubytování Split Okružní plavby Split Pronájem plavidel Marina Split dovolená CK Lotos
 
Pohoří Kozjak a Mosor chrání město ze severu a severovýchodu.
Mírné podnebí s 2700 hodinami slunečního svitu ročně ho přetváří i uprostřed zimy
v oázu, kde můžete v závětří užívat slunce.
Split je hlavní dopravní tepnou celé oblasti.
Autobusové, vlakové nádraží i trajektní přístav jsou přímo ve středu města.
Dálnice Záhřeb - Split.
 
 
Chorvatsko Apartmány Split Hotely Split Pokoje Split Penziony Split Soukromé ubytování Split Okružní plavby Split Pronájem plavidel Marina Split dovolená CK Lotos
 
Dobré lodní a trajektové spojení s celým pobřežím i ostrovy, ale i s Itálií.
Železniční spojení přes Knin do Záhřebu. Do "Jadran expresu", který je vypravován
z Prahy Vám naloží i automobil.
Letiště Split spojuje město se Záhřebem několikrát denně, letecké spojení je zajištěno se všemi evropskými metropolemi.
 
Chorvatsko Apartmány Split Hotely Split Pokoje Split Penziony Split Soukromé ubytování Split Okružní plavby Split Pronájem plavidel Marina Split dovolená CK Lotos
 
Split ubytování :
Split má velmi širokou nabídku hotelového ubytování, ale i soukromého ubytování
v apartmánech, vilách či rodinných penzionech.
 
Chorvatsko Apartmány Split Hotely Split Pokoje Split Penziony Split Soukromé ubytování Split Okružní plavby Split Pronájem plavidel Marina Split dovolená CK Lotos
 
Split hotely :
- hotel AS ***
- hotel ART ****
- hotel ATRIUM ***** 
- hotel ADRIANA ***
- hotel BELLEVUE **
- hotel CONSUL ***
- hotel DALMINA ****
- hotel DUJAM **
- hotel GLOBO ****
- hotel JADRAN ***
- hotel LE MERIDIEN LAV *****
- hotel MARJAN ***
- hotel MORE ***
- hotel PARK ****
- hotel PERISTIL ***
- hotel PRESIDENT ****
 
Split pláže :
Ve Splitu je 6 městských koupališť, kde se platí vstupné  - pláže jsou písečné
či s drobnými oblázky.
 
Chorvatsko Apartmány Split Hotely Split Pokoje Split Penziony Split Soukromé ubytování Split Okružní plavby Split Pronájem plavidel Marina Split dovolená CK Lotos
 
- nejpopulárnější je koupaliště Bačvice blízko středu města 
 
Chorvatsko Apartmány Split Hotely Split Pokoje Split Penziony Split Soukromé ubytování Split Okružní plavby Split Pronájem plavidel Marina Split dovolená CK Lotos
 
Je však mnoho možností příjemného bezplatného koupání ve volné přírodě,
především na členitém pobřeží poloostrova Marjan u Oceánografického ústavu
v blízkosti mysu Marjan a na severovýchodním pobřeží tohoto poloostrova.
 
Chorvatsko Apartmány Split Hotely Split Pokoje Split Penziony Split Soukromé ubytování Split Okružní plavby Split Pronájem plavidel Marina Split dovolená CK Lotos
 
Split sport a rekreace :
Split má velice dobré podmínky pro sportování, a to především prostřednictvím
různých sportovních klubů.
Jsou zde kluby vodních sportů, potápěčské kluby (Bene má i programy pro děti),
- "Marina" přístaviště Jadran, Lučica, Mornar, Lučica Zenta, Split a Špinut),
 
Chorvatsko Apartmány Split Hotely Split Pokoje Split Penziony Split Soukromé ubytování Split Okružní plavby Split Pronájem plavidel Marina Split dovolená CK Lotos
 
- jezdecký klub (jezdecká škola, vyjíždky na koních),
- působí tu klub horské turistiky Mosor,
- myslivecký spolek,
- tenisová škola v nedalekém městečku Stobreč, 
možnosti provozovat další míčové sporty, včetně plážového volejbalu,
půjčovny sportovních potřeb, půjčovny motorových člunů, jachet, vodních skútrů.
Je zde známý fotbalový stadion oblíbeného fotbalového klubu Hajduk Split
(architektonicky zajímavý sportovní komplex ve tvaru rozevřené mušle z r. 1979)
ve čtvrti Poljud.
 
 
Split historické a kulturní památky :
Císař Dioklecián (r. 293) v zátoce na místě původní ilyrsko-řecké osady vybudoval
rezidenci, kam se stáhl po své abdikaci na trůn římského imperátora.
V následujících bouřlivých stoletích zde bylo vybudováno město, kam se uchýlili
obyvatelé Salon při útěku před Avary a Slovany v 6.stol.
V 5.stol. se Split stal biskupským sídlem, od 10.stol. zde vládli chorvatští králové,
francoužští až po chorvatsko-uherské krály za jejichž vlády Split získal svoji autonomii.
Avšak v 15.stol. benátská
republika zarazila úspěšný rozvoj Splitu a zbavila jej  všech práv a svobod. 
 
Chorvatsko Apartmány Split Hotely Split Pokoje Split Penziony Split Soukromé ubytování Split Okružní plavby Split Pronájem plavidel Marina Split dovolená CK Lotos
 
V 16.stol. nástup humanismu - jeho nejvýznamnější představitel Marko Marulić
(autor první tištěné knihy v chorvatštině).
16.stol. - Turecké nájezdy byly stálá hrozba pro splitčany.
Koncem 18.stol. po pádu Benátské republiky krátkou chvíli vládli francoužští králové. 
Za následující rakouské vlády byl Split jedním z hlavních ohnisek boje za národní
obrození a uvědomění Chorvatů. V r. 1918 se stal spolu s celou Dalmácií součástí
Království Srbů, Chorvatů a Slovinců. Za druhé světové války byl okupován Italy,
po nich Němci. Osvobozen byl v r. 1944 a byl vrácen Chorvatsku v rámci Jugoslávie.
 
Chorvatsko Apartmány Split Hotely Split Pokoje Split Penziony Split Soukromé ubytování Split Okružní plavby Split Pronájem plavidel Marina Split dovolená CK Lotos
  
- Diokleciánův palác (Dioklecijanova palača)
- Zachované opevnění, hradby a 3 brány - Zlatá, Stříbrná a Železná.
Měděná jež byla vstupem z moře se nedochovala. 
 
Chorvatsko Apartmány Split Hotely Split Pokoje Split Penziony Split Soukromé ubytování Split Okružní plavby Split Pronájem plavidel Marina Split dovolená CK Lotos
 
- Největší dochovaný římský krytý prostor na světě - sklepní prostory (substrukce),
dnes se částečně využívá jako galerie
 
Chorvatsko Apartmány Split Hotely Split Pokoje Split Penziony Split Soukromé ubytování Split Okružní plavby Split Pronájem plavidel Marina Split dovolená CK Lotos
 
- Diokleciánovo mauzoleum, katedrála sv. Domnia (Sv.Duje), mučedník a patron města, 
umělecká díla (románské vyřezávané vstupní dveře, řezané lavice, cenné obrazy, reliéfy
a oltáře s hroby křeťanských mučedníků).
 
Chorvatsko Apartmány Split Hotely Split Pokoje Split Penziony Split Soukromé ubytování Split Okružní plavby Split Pronájem plavidel Marina Split dovolená CK Lotos

- Zvonice katedrály ze 13. - 15. stol. - vyhlídková věž
- Krypta mauzolea, dnes kaple sv. Lucie, přístupná
- Klenotnice a knihovna 
- Římský peristyl, vnitřní nádvoří paláce se sloupovým ochozem, zakončený prothyronem
(po stranách dvě mariánské kapličky), kde kdysi stával Diokleciánův trůn, odtud přes
dochovaný vestibul (nyní bez zastřešení) vedl vstup do císařových komnat.
Odkryté zbytky výzdoby císařských sálů se v detailech zachovaly.
Jižní část soukromých císařských komnat tvořil nedochovaný kryptoportikus,
velká arkádová chodba s výhledem na moře. Odryty i zbytky lázní, therm.
 
Chorvatsko Apartmány Split Hotely Split Pokoje Split Penziony Split Soukromé ubytování Split Okružní plavby Split Pronájem plavidel Marina Split dovolená CK Lotos

- Jupiterův chrám, přeměněný v 8. stol. v křesťanské baptisterium sv. Jana Křtitele
(Sveti Ivan Krstitelj) - baptisterium je nestarší raně středověká památka Splitu
- Románské, gotické, renesanční a barokní paláce (Ivelliů, Papalićů, Marulićů, Cindrů,
J. Dalmatince).
- Kostelíky: renesanční kostelík sv. Rocha (Sveti Rok), kostelíky ve Zlaté bráně a
v Železné bráně 
 
Pamětihodnosti mimo palácové hradby : 
- Socha biskupa Řehoře Ninského u Zlaté (severní) brány 
Socha biskupa Řehoře Ninského (Grgur Ninski), středověkého bojovníka za
slovanskou liturgii.
 
Chorvatsko Apartmány Split Hotely Split Pokoje Split Penziony Split Soukromé ubytování Split Okružní plavby Split Pronájem plavidel Marina Split dovolená CK Lotos
 
- Národní náměstí (Narodni trg) s paláci Karepićů a Kambjů.
- Náměstí Bratří Radićů (Trg Braće Radića) s palácem-muzeem, sochou Marka Maruliće,
benátskou opevněnou Hrvojovou věží (Hrvojev toranj).
 
Chorvatsko Apartmány Split Hotely Split Pokoje Split Penziony Split Soukromé ubytování Split Okružní plavby Split Pronájem plavidel Marina Split dovolená CK Lotos

- Kostel sv. Františka a františkánský klášter (Sveti Frane, franjevački samostan).
- Městská čtvrť Poljud s františkánským klášterem, renesanční křížová chodba s
částí někdejšího opevnění, umělecká díla v klenotnici. 
- Kostel sv. Trojice (Sveto Trojstvo), z 8. až 9. stol. 
- Římský vodovod - akvadukt ze 3. stol., dosud používán.
Split muzea : 
- Archeologické muzeum (Arheološki muzej)
- Etnografické muzeum (Etnografski muzej)   
- Muzeum chorvatských archeologických památek (Muzej hrvatskih arheoloških spomenika)
- Muzeum města Split (Muzej grada Splita)
- Muzeum historie námořnictví (Povijesno-pomorski muzej)
- Přídovědecké muzeum (Prirodoslovni muzej)
- Galerie Meštrović v někdejší Meštrovićově vile a v zámečku Kaštelet, galerie vystavuje
výhradně díla Ivana Meštroviće 
- Sbírky františkánského kláštera v Poljudu (Zbirka franjevačkog samostana)
- Klenotnice splitské katedrály (Riznica splitske katedrale)
- Umělecká galerie (Galerija umjetnina)
 
Split zábava :
- diskotéky, kluby, noční bary, divadla, ale i mnoho pohostinských zařízení k příjemnému posezení uvnitř i na terasách 
- klub Pepsi F1 (15 km od Splitu směrem na Trogir) - jeden z největších na pobřeží
(2 patra pojmou 3700 návštěvníků), má bohatý program diskoték, akcí a koncertů
 
Chorvatsko Apartmány Split Hotely Split Pokoje Split Penziony Split Soukromé ubytování Split Okružní plavby Split Pronájem plavidel Marina Split dovolená CK Lotos
 
Split události :
- duben - literární festival "Marulićovy dny" (Marulićevi dani)
- 7. května, svátek sv. Domnia (Sveti Dujma či Duje) - oslavy a lidové slavnosti
- festival populární hudby Melodie Jadranu (Melodije Jadrana)
- v červenci a srpnu - akce "Splitského folklorního festivalu", koncerty populární hudby,
lidové slavnosti, veletrh vína, květin aj.
- přelom července a srpna - tradiční kulturní festival "Splitské léto" (Splitsko ljeto): koncerty,
divadelní a operní představení jak v koncertních a divadelních sálech, tak i pod širým
nebem (na peristylu, na malých náměstích v areálu paláce aj.)
 
Chorvatsko Apartmány Split Hotely Split Pokoje Split Penziony Split Soukromé ubytování Split Okružní plavby Split Pronájem plavidel Marina Split dovolená CK Lotos
 
- říjen - festival "Kniha Středomoří" (Knjiga Mediterana)
Ve Splitu je několik významným divadel, především Chorvatské národní divadlo,
Divadlo mladých, Loutkové divadlo aj.
 
 
Chorvatsko Apartmány Split Hotely Split Pokoje Split Penziony Split Soukromé ubytování Split Okružní plavby Split Pronájem plavidel Marina Split dovolená CK Lotos
  
Split výlety :
- vrch Marjan s prohlídkou místních středověkých kostelíků, (jezdí tu i turistický ekovláček).
 
Chorvatsko Apartmány Split Hotely Split Pokoje Split Penziony Split Soukromé ubytování Split Okružní plavby Split Pronájem plavidel Marina Split dovolená CK Lotos  skalní kostelík na Marjanu

- Solin 6 km
- pevnost Klis 12 km, spojená s procházkou k jeskyni Vranjača
- Omiš 26 km     
- Trogir  26 km
- Sinj 32 km
- Primošten
- výlety do pohoří Kozjak   
- Mosor 
- Šibenik a vodopády řeky Krky 98 km - Skradin
- poutní místa Vepric, Sinj, Solin 
- lodní výlet na  ostrov Hvar a místa HvarJelsaStari GradSućuraj
- ostrovy  Brač, Vis
- lodní výlet do "Modre špilje" Modrá jeskyně na ostrově Biševo
 
 
 
 
Apartmány Split. Hotely Split. Pokoje Split. Penziony Split. Soukromé ubytování Split. Okružní plavby Split. Pronájem plavidel Split.
 
 
Pošlete dotaz na ubytování :
 

Společnost

Jméno a přijmení *

Adresa *

Město *

PSČ *

Stát *

E-mail *

Telefon *

Mobil

Telefaks


Broj odraslih osoba *

Djeca 12-18 g.

Djeca 4-11,99 g.

Djeca 0-3,99 g.

Termin *


Dotaz nebo požadavek

* označená pole jsou povinná

Zkontrolujte správnost e-mailu.
   

UHPA

© 2008-2024 LOTOS TOURS, made by INET-SERVIS.CZ, Hradec Králové