Úvod -> Info -> Chorvatsko - doprava

PLAVBA V CHORVATSKU

informace pro jachtaře

Velitel plavidla, které vplouvá do Chorvatské republiky po moři, je povinnen vplout nejkratší cestou do nejbližšího přístavu pro mezinárodní dopravu k pohraniční kontrole, obstarat nálepku  a ověřit seznam posádky na kapitanátu nebo jeho pobočce.
Velitel plavidla, které bylo do Chorvatska dovezeno po souši nebo je v úschově v přístavu či na jiném povoleném místě, je povinnen před vyplutím obstarat nálepku a ověřit seznam posádky na kapitanátu/lodním úřadu.
Nálepku nemusí míst plavidlo, jehož délka je menší než 3 m a síla jeho pohonného zařízení je pod 5 KW.
Plavidlo musí být označeno nálepkou na viditelném místě a její platnost je rok ode dne vydání.
Plavidlo, které pluje v chorvatských vodách, musí mít následující originální doklady

 • nálepku
 • ověřený seznam posádky a cestujících
 • ověřený seznam osob, které pobývají na plavidle (pro plavidla, která mají v úmyslu měnit posádku během plavby v Chorvatsku)
 • důkaz způsobilosti plavidla k plavbě
 • důkaz, že osoba, která velí plavidlu, je způsobilá ho řídit
 • důkaz o pojištění zodpovědnosti za škody, způsobené třetím osobám ( u plavidel s pohonným zařízením silnějším než 15 KW)
 • důkaz o vlastnictví nebo plnou moc k používání plavidla

Obstaráním nálepky uhrazujete následující poplatky:

 • poplatek za bezpečnost plavby
 • poplatek za využívání bezpečnostních objektů plavby (osvětlení-majáky)
 • poplatek za námořní informační mapu
 • správní poplatek

Přihlášení osob na plavidle
Velitel lodi, který má v úmyslu změnit posádku během plavby Chorvatskem, je povinnen při příležitosti obstarávání nálepky, obstarat seznam osob, které budou pobývat na plavidle v období platnosti nálepky a celkový počet osob, uvedených na seznamu, nesmí být větší od dvojnásobku kapacity navýšené o 30% jednotkové kapacity plavidla. Do seznamu osob se nezapisují osoby, které pobývají na plavidlu během jeho pobytu v přístavu nebo na kotvišti. Seznam osob se může v celosti vyplnit při příležitosti obstarávání nálepky a může se vyplňovat i sukcesivně, ale nejpozději při prvním naloďování jednotlivé osoby, uvedené v seznamu. Pokud se seznam osob vyplňuje sukcesivně, je nutné ho při vyplňování ověřit na kapitanátu/lodním úřadu. Na seznam osob se nazapisují děti do 12 let.
Počet výměn osob uvedených na seznamu je neomezený.
Pokud velitel plavidla v době pobytu v chorvatském moři nemá v úmyslu měnit posádku v období platnosti nálepky, nemusí se dále přihlašovat na kapitanátu/lodním úřadu.

Taxi a rent a car
Taxi služba je k dispozici ve všech městech a turistických střediscích
Pronajímání automobilů (rent a car) je možné ve všech městech, turistických střediscích a na všech letištích.

text převzat od HTZ
   

UHPA

© 2008-2024 LOTOS TOURS, made by INET-SERVIS.CZ, Hradec Králové