Naslovnica -> Info -> Opći uvjeti korištenja usluga

OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGA NAJMA PLOVILA

za iznajmljivanje i smještaj na plovilima

 

1.               OPĆE ODREDBE
Ovi Opći uvjeti sastavni su dio programa pružanja usluge smještaja na plovilu koji sa LOTOS TOURS, Ul. Franje Tuđmana 153, Sukošan, (u daljnjem tekstu: Agencija) sklapa ugovaratelj programa (u daljnjem tekstu: Krajnji korisnik). Svi podaci i uvjeti u programu i ovim Općim uvjetima obvezuju agenciju i krajnjeg korisnika ukoliko u Ugovoru ne uglave drugačije.

2.               CIJENA USLUGE SMJEŠTAJA NA PLOVILU
Cijena usluge smještaja pokriva upotrebu potpuno opremljenog plovila i osiguranje određeno uvjetima ustanovljenim od strane osiguravatelja kod kojeg je Charter osigurao plovilo. Cijena usluge smještaja ne pokriva troškove goriva i ostalih potrepština, naknadu za posadu Chartera ili Agencije i ostale posebne usluge, troškove marine i veza tijekom korištenja usluge smještaja na plovilu.

 

3.               REZERVACIJE I UPLATE
Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim putem, pismeno ili osobno u poslovnici agencije, kao i u poslovnicama agencija ugovornih partnera agencije.
Prilikom izvršene rezervacije putnik potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima pružanja usluge putovanja koje je prethodno pažljivo proučio, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za putnika, tako i za agenciju. Agencija stavlja na raspolaganje ugovaratelju odgovarajući promidžbeni materijal ili program u tiskanom ili elektronskom obliku, predočuje mu sve relevantne informacije u svezi s putovanjem, te mu predaje ili upućuje na opće uvjete putovanja koji su sastavni dio ovog ugovora i nudi mu paket putnog osiguranja. Prilikom rezervacije putnik je dužan dati sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije. Za rezervaciju usluge potrebno je uplatiti akontaciju ovisno o odabranom modelu plaćanja, a ostatak iznosa uplaćuje se najkasnije 21 dan prije početka korištenja usluge osim ako u uvjetima nije drugačije navedeno (izuzetak je obročno plaćanje), a s kojima je putnik upoznat prilikom potvrde rezervacije. Napomena za plaćanje karticom - kreditnu karticu teretimo za iznos izražen u kunama po prodajnom deviznom tečaju HNB banke na dan terećenja kartice ili u EUR. Također, diktiranjem broja svoje kreditne kartice kod kupnje usluga putem sredstava daljinske komunikacije smatra se da putnik u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete.

 

4.               PLAĆANJE
Način plaćanja je sljedeći:

·             50% cijene usluge smještaja na plovilu po odobrenom upitu

·             50% cijene usluge smještaja na plovilu minimalno 45 dana prije početka konzumacije usluge

 5.               OBVEZE I ODGOVORNOST KRAJNJEG KORISNIKA USLUGE SMJEŠTAJA NA PLOVILU

a.      Krajnji korisnik se obvezuje ploviti u hrvatskim teritorijalnim vodama, a za napuštanje teritorijalnih voda, prije potvrde rezervacije, potrebno je dobiti i pismenu suglasnost Chartera. Podaci o Charteru Krajnjem korisniku će biti dostavljeni prije početka korištenja usluge smještaja na plovilu, zajedno sa svim ostalim neophodnim informacijama vezanim za preuzimanje plovila. Krajnji korisnik se obvezuje da neće pružati uslugu smještaja ili posuditi plovilo bilo kojoj drugoj osobi, da plovilom neće sudjelovati na natjecanjima, te da neće koristiti plovilo u bilo koje gospodarske svrhe, za profesionalno ribarenje, školu jedrenja i sl., kao i da će ploviti samo uz sigurne vremenske uvjete.

b.      Krajnji korisnik je obvezan poštovati carinska i ostala pravila i propise, uredno voditi brodski dnevnik, te se prilikom upravljanja plovilom i korištenja inventara i opreme odnositi s pažnjom. Ukoliko su Krajnjem korisniku potrebne usluge skipera, Krajnji korisnik je o tome dužan obavijestiti djelatnike Agencije prilikom potvrde rezervacije. U slučaju da uz uslugu smještaja na plovilu ne želi koristiti dodatnu uslugu skipera Chartera ili Agencije, Krajnji korisnik izjavljuje da posjeduje sve dozvole potrebne za upravljanje tipom plovila na kojemu se pruža usluga smještaja, važeće sukladno propisima RH, a u suprotnom da će upravljanje plovilom prepustiti članu posade koji ima sve odgovarajuće dozvole za plovidbu važeće sukladno propisima RH.

c.       Za djela i/ili nepažnju Krajnjeg korisnika zbog kojih je charter odgovoran trećoj osobi, a koja nisu pokrivena osiguranjem, Krajnji korisnik se obvezuje uplatiti Charteru sve materijalne i pravne troškove koji mogu nastati zbog posljedica takvih djela i/ili nepažnje. Krajnji korisnik je posebno odgovoran u slučaju da plovilo bude zaplijenjeno zbog nezakonitih aktivnosti. U slučaju havarije i/ili nezgode Krajnji korisnik je obvezan pribilježiti tijek događaja ili zatražiti pismenu potvrdu od Lučke kapetanije, liječnika ili drugih ovlaštenih osoba. Krajnji korisnik je obvezan odmah obavijestiti Charter o takvim događajima. U slučaju nestanka plovila, nemogućnosti plovidbe, zaplijene plovila ili zabrane plovidbe od strane ovlaštenih ili drugih osoba, Krajnji korisnik je obvezan o tome izvijestiti ovlaštene osobe i Charter.

d.      Manjak i/ili štetu na plovilu koje krajnji korisnik slučajno uzrokuje ili isti nastanu zbog nepažnje Krajnjeg korisnika, Charter će pokušati otkloniti, to jest nadoknaditi manjak u okviru kaucije/ pologa. Ukoliko iznos štete i/ili manjka prelazi visinu pologa, razliku do ukupnog iznosa štete i/ili manjka Charter će nadoknaditi kod osiguravajućeg društva kod kojeg su brodovi Chartera osigurani. Ukoliko do štete i/ili manjka dođe uslijed grube nepažnje Krajnjeg korisnika ili ih isti namjerno prouzrokuje, Krajnji korisnik je Agenciji i Charteru obvezan podmiriti sve moguće troškove i štetu koji za Agenciju i Charter iz navedenih proiziđu.

e.       Krajnji korisnik je obvezan provjeriti količinu ulja u motoru svaki dan. Štete i gubici nastali uslijed nedostatka ulja u motoru odgovornost su Krajnjeg korisnika. Oštećenja podvodnog dijela plovila prouzročena nepažnjom i lošim upravljanjem Krajnjeg korisnika bit će pregledana i popravljena na trošak Krajnjeg korisnika.

f.        S obzirom na vremenske uvjete Krajnji korisnik je dužan kod plovila koja koriste jedra pravovremeno spustiti jedra i ne dozvoliti da plovilo plovi pod opterećenjem za jedra većim od onog koje omogućava ugodno jedrenje bez pretjeranog opterećenja i napora za konope i jedra. Krajnji korisnik se obvezuje da neće ploviti na području koje je nedovoljno poznato s obzirom na pomorske karte kojima Krajnji korisnik raspolaže ili da prethodno dobro ne prouči pomorske karte određenog područja ili druge relevantne materijale koji su mu na raspolaganju, te da neće ploviti noću.

g.       Krajnji korisnik se obavezuje da neće napustiti luku ili sidrište ukoliko je ili se jačina vjetra očekuje preko 30 čvorova ili ako su lučke vlasti zabranile plovidbu ili dok se ne otkloni šteta s bilo kojeg vitalnog dijela plovila kao što su motor, jedra, konopi, kaljužna pumpa, sidreno vitlo, navigacijska svjetla, kompas, sigurnosna oprema i sl. ili ako bilo koji od navedenih uređaja nije u ispravnom stanju. Krajnji korisnik neće napustiti luku ili sidrište bez dovoljne zalihe goriva i općenito kada su vremenski uvjeti ili stanje plovila ili njegova posada nesigurni ili dvojbeni.

h.       Držanje kućnih ljubimaca (pasa, mačaka, ptica i sl.) na plovilu nije dozvoljeno.

i.         U slučaju nepridržavanja gore navedenih obveza Krajnji korisnik osobno odgovara Charteru i preuzima svu odgovornost za sve posljedice. Krajnji korisnik je odgovoran za sve prekršaje pravila plovidbe i ostalih pravila, čak i nakon isteka perioda korištenja usluge smještaja na plovilu.

 

6.               BRODSKI DOKUMENTI
Plovilo je isporučeno sa svim valjanim dokumentima potrebnim za korištenje usluge smještaja na plovilu i Krajnji korisnik ih je obvezan čuvati do kraja konzumacije ugovorene usluge.

 

7.               PREUZIMANJE PLOVILA

 .        Charter ima obvezu isporučiti plovilo Krajnjem korisniku čisto i uredno, spremno za plovidbu te potpuno opremljeno, s punim spremnicima vode i goriva.

a.       Prije početka konzumacije usluge smještaja Krajnji korisnik je obvezan pregledati opće stanje plovila i utvrditi slaže li se popis opreme i inventara sa stvarnim stanjem. Sve manjkavosti i nedostaci na plovilu i opremi neutvrđeni pri preuzimanju plovila, ne daju za pravo Krajnjem korisniku tražiti nižu cijenu korištenja usluge smještaja na plovilu.

8.               POLOG
Prije preuzimanja plovila Krajnji korisnik ostavlja Charteru obvezan polog u gotovini ili otisku kreditne kartice za iznos utvrđen između Chartera i Agencije. Polog će se u potpunosti vratiti Krajnjem korisniku ukoliko plovilo na ugovoreno vrijeme vrati uredno i neoštećeno s punim spremnicima goriva. Ukoliko je uz uslugu smještaja na plovilu ugovoreno i korištenje usluge skipera Chartera ili Agencije, Krajnji korisnik je također obvezan ostaviti polog koji ne pokriva troškove nastale uslijed skiperove nepažnje i lošeg upravljanja plovilom i opremom.

 

9.               PRODULJENJE RAZDOBLJA KORIŠTENJA USLUGE SMJEŠTAJA
Ukoliko Krajnji korisnik želi produljiti razdoblje korištenja usluge smještaja na plovilu, mora se vratiti u dogovorenu krajnju luku, kontaktirati Agenciju na vrijeme i zatražiti pismenu suglasnost za novo vrijeme i mjesto povrata plovila. Plaćanje iznosa potrebnog za produljenje razdoblja korištenja usluge smještaja na plovilu moguće je obaviti isključivo putem kreditne kartice.

10.           PRAVO KRAJNJEG KORISNIKA NA PROMJENE I ODUSTAJANJE OD USLUGE SMJEŠTAJA NA PLOVILU

 .        Obavijest o odustajanju ili promjeni, ukoliko je ista moguća, mora od strane Krajnjeg korisnika biti dostavljena agenciji pismenim putem (e-mail, fax poruka). Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili imena putnika ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge smještaja na plovilu najkasnije 32 dana prije početka korištenja usluge. Prva promjena rezervacije, ukoliko je moguća bez dodatnih troškova, bit će napravljena besplatno. Za svaku sljedeću promjenu rezervacije naplatit će se troškovi promjene u iznosu od 15 EUR po promjeni. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako Krajnji korisnik zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije. Promjena usluge smještaja na plovilu i svaka druga promjena unutar 32 dana prije početka rezervacije te tijekom korištenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije.

a.       Za fiksno potvrđene rezervacije usluge smještaja na plovilu, datum primitka pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova koji slijedi:

·         ukoliko Krajnji korisnik odustane od korištenja usluge smještaja na plovilu 32 dan i više prije početka konzumacije usluge, Agencija zadržava 50% cijene usluge smještaja. Ukoliko odustajanje nastupi unutar 31 dana prije početka konzumacije usluge, Agencija ima pravo zadržati cjelokupan iznos. 8b

·         ako zbog bilo kojeg razloga Krajnji korisnik i njegova posada odustanu od korištenja usluge smještaja na plovilu nakon preuzimanja istog, Agencija će zadržati potpuni iznos cijene usluge smještaja i teretiti Krajnjeg korisnika za sve troškove koji mogu nastati uslijed odustajanja. 8a Budući je u slučaju otkaza rezervacije unutar 31 dan prije početka korištenja usluge smještaja na plovilu.


Krajnji korisnik dužan je agenciji platiti cjelokupni iznos (100%) rezervacije, naznačen na ponudi poslanoj putniku od strane agencije, smatra se da Krajnji korisnik nije odustao od konzumacije usluge smještaja na plovilu, te da sukladno tome zadržava pravo upućivanja na uslugu smještaja na plovilu drugog korisnika. U tom slučaju krajnji korisnik je dužan obavijestiti novog krajnjeg korisnika da isti preuzimanjem rezervacije prihvaća i sva prava i obveze navedene u ovim Općim uvjetima. Ako Krajnji korisnik koji otkazuje putovanje nađe novog korisnika za istu rezervaciju, agencija će zaračunati samo stvarne troškove uzrokovane zamjenom. Ukoliko Krajnji korisnik za rezerviranu uslugu smještaja na plovilu ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio agenciji ili Charteru, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom. Ukoliko stvarno nastali troškovi otkaza premašuju gore navedene troškove, agencija zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Uz svaki storno rezervacije agencija naplaćuje 25 eur manipulativnih storno troškova.

11.           PROMJENA REZERVACIJE
Ukoliko Krajnji korisnik zatraži promjenu rezervacije nakon fiksne potvrde iste, promjena je moguća samo u slučaju kada Charter kod kojeg je plovilo prvobitno rezervirano može ponuditi adekvatnu zamjenu. U slučaju kada Charter kod koje je plovilo prvobitno rezervirano nije u mogućnosti ponuditi adekvatnu zamjenu, promjena rezervacije kod drugog Chartera podrazumijeva otkazivanje prvobitne rezervacije i podliježe troškovima prema točki 8. Općih uvjeta pružanja usluge smještaja na plovilu (Pravo krajnjeg korisnika na promjene i odustajanje od usluge smještaja na plovilu)

 

 

12.           LOMOVI I OŠTEĆENJA
O svim lomovima i oštećenjima, bez obzira na uzrok, Krajnji korisnik mora odmah izvijestiti Charter koji će obavijestiti Krajnjeg korisnika o načinu izvršenja potrebnih radova i/ili zamjene opreme. Neovlašteni popravci i zamjena dijelova opreme bit će obavljena na trošak Krajnjeg korisnika.

 

13.           ODGOVORNOST AGENCIJE
Ako zbog bilo kojeg razloga, a izvan odgovornosti Krajnjeg korisnika plovilo ne može biti korišteno, Agencija će nastojati osigurati zamjensko plovilo sličnih ili boljih karakteristika, a po istoj cijeni usluge smještaja kao za prvotno dogovoreno plovilo. Ukoliko Agencija nije u mogućnosti ponuditi odgovarajuću alternativu Krajnji korisnik može tražiti povrat dijela uplaćenih sredstava za one dane kada nije koristio plovilo. Krajnji korisnik nema pravo na bilo koju drugu odštetu osim gore navedene.14.           POVRAT BRODICE
Krajnji korisnik je obvezan plovilo vratiti Charteru na ugovoreno mjesto u ugovoreno vrijeme, čisto i neoštećeno s punim spremnicima goriva. Povratak na ugovoreno mjesto (marinu predviđenu za povrat plovila) u večernjim satima dan prije predaje plovila je obvezan. Predaja plovila obavlja se u jutarnjim satima na dan predviđene predaja plovila. Ukoliko Krajnji korisnik ne vrati plovilo na ugovoreno mjesto na vrijeme, pristaje platiti Agenciji trostruku dnevnu cijenu za svaki započeti dan zakašnjenja, uz moguće gubitke i troškove prouzročene Agenciji i Charteru kašnjenjem plovila. Zakašnjenje može biti opravdano u slučaju više sile samo ako je Krajnji korisnik odmah o tome izvijestio Charter. Troškovi za izgubljene ili oštećene dijelove plovila ili opreme uzrokovane nepažnjom ili lošom upotrebom od strane Krajnjeg korisnika i njegove posade, odgovornost su Krajnjeg korisnika, a Charter će taj iznos odbiti od pologa Krajnjeg korisnika. Ukoliko iznos troškova za izgubljene ili oštećene dijelove plovila ili opreme prelazi visinu pologa, razliku do ukupnog iznosa troškova Charter će nadoknadit prema točki 3. d ovih Općih uvjeta.

a.) U slučaju da je plovilo vraćeno neuredno i nečisto, charter će od depozita naplatiti cijenu posebnog čišćenja. Charter će također izvršiti naplatu dopune goriva u slučaju da Krajnji korisnik ne vrati plovilo s punim spremnicima.15.           OSIGURANJE
Osiguranje plovila, opreme i posade određeno je uvjetima ustanovljenim od strane osiguravatelja kod kojeg je Charter osigurao plovilo na kojemu se pruža usluga smještaja. Sve štete i/ili gubici pokriveni osiguranjem moraju biti prijavljeni predstavniku Chartera odmah po nastanku. Šteta koja je pokrivena osiguranjem, a koja nije odmah prijavljena predstavniku Chartera, a u skladu je s policom osiguranja, neće biti priznata. U tom slučaju Krajnji korisnik je osobno odgovoran za svu štetu kao rezultat neprijavljivanja ili zakašnjelog prijavljivanja štete. Jedra nisu osigurana i u svakom slučaju oštećenja jedara troškove snosi Krajnji korisnik. osim ako je do oštećenja došlo zbog normalnog prirodnog trošenja ili ukoliko su se oštetila uslijed loma jarbola.16.           OSIGURANJE ZA SLUČAJ PLATNE NEMOGUĆNOSTI ILI STEČAJA AGENCIJE
U skladu sa Zakonom o turističkoj djelatnosti, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja Agencije, Krajnji korisnik zatečen na putovanju, kao i ostale osobe koje su uplatile akontacije za putovanje trebaju na najbrži način kontaktirati Agencijskog osiguravatelja (u daljnjem tekstu: Allianz), pozvavši se na policu broj: 1500-170182726.17.           OSIGURANJE OD RIZIKA OTKAZA PUTOVANJA
Ukoliko Krajnji korisnik prilikom rezervacije predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, Agencija preporuča uplatu police osiguranja od otkaza. Osiguranje od otkaza ne može se uplatiti naknadno, nego samo kod prijave za putovanje. Premija osiguranja izračunava se zavisno o vrijednosti putovanja, a prema cjeniku Allianza. Osiguranje od otkaza vrijedi samo u sljedećim slučajevima i to uz obaveznu pismenu potvrdu:

·             smrt

·             nesretni slučaj s teškom tjelesnom ozljedom

·             iznenadna akutna bolest, za koju je potrebna neodgodiva liječnička skrb

·             poremećaji u trudnoći

·             nepodnošenje cjepiva, kojeg je osiguranik bio dužan obvezatno primiti, prema pozitivnim propisima zemlje u koju putuje

·             štete na imovini uzrokovane požarom, elementarnom nepogodom ili namjernim krivičnim djelom treće osobe

·             vojna vježba


Ukoliko Krajnji korisnik nema ugovoreno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje i ima potvrdu o jednom od navedenih nepredviđenih zapreka Agencija zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u članku 8. ovog Ugovora. Kod otkazivanja rezervacije ne isplaćuje se trošak nabavke viza i u slučaju da Krajnji korisnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Uplatom police osiguranja od otkaza Krajnji korisnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a Agencija se obvezuje Krajnjem korisniku osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja Krajnjeg korisnika prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na rezervaciju. Svi ostali uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja te svakom Krajnjem korisniku preporučamo da ih osobno pročita.18.           PUTNO OSIGURANJE
Cijene putovanja ne uključuju “paket“ putnog osiguranja: osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i dragovoljno zdravstveno osiguranje. Potpisivanjem Ugovora o putovanju, čiji su sastavni dio i ovi Uvjeti smatra se da su Krajnjem korisniku ponuđena i preporučena dodatna osiguranja navedena u prethodnom stavku. U slučaju da Krajnji korisnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod jednoga od osiguravatelja ili kod Agencije, pri čemu Agencija djeluje samo kao posrednik. Preporučujemo pozorno proučiti uvjete osiguranja prije kupnje.19.           GUBITAK IMOVINE
Krajnji korisnik je dužan voditi brigu o svojoj imovini. Agencija nije odgovorna za gubitak i/ili oštećenje kao ni za krađu imovine Krajnjeg korisnika ili tuđe imovine odložene i čuvane na plovilu, operativnom vozilu ili u uredu Agencije ili Chartera. Uplatom odgovarajućeg dijela cjelokupnog iznosa rezervacije Krajnji korisnik potvrđuje rezervaciju i prihvaća Opće uvjete pružanja usluge smještaja na plovilu, te time odbacuje sve zahtjeve za nadoknadu takvih gubitaka i/ili oštećenja od strane Agencije ili Chartera. Gubitak ili krađa imovine prijeavljuju se predstavniku Chartera i nadležnoj policijskoj postaji.20.           ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Krajnji korisnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci krajnjeg korisnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Agencija se obvezuje da neće osobne podatke krajnjeg korisnika iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje osiguranja od rizika otkaza i osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranja od rizika oštećenja i gubitka prtljage i dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu. Ukoliko krajnji korisnik zaključi policu osiguranja osobni podaci proslijediti će se osiguravajućem društvu. Osobni podaci krajnjeg korisnika čuvati će se u bazi podataka, sukladno odluci Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Krajnji korisnik prihvaćanjem ovih Općih uvjeta daje privolu da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija Agencije.21.           PRIGOVOR I ŽALBE
Postupak u svezi s prigovorom je sljedeći:

Krajnji korisnik dužan je na dan dolaska odmah kod predstavnika pružatelja usluga reklamirati neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti ured agencije u Ninu e-mailom na info@lotos-croatia.com ili telefonski na broj +385 23 265 555 odnosno  +385 91 551 9995. Krajnji korisnik dužan je surađivati sa pružateljem usluga i agencijom u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako Krajnji korsinik na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, agencija nije dužna uvažiti naknadni prigovor.

Ukoliko ni nakon intervencije na licu mjesta problem nije bio otklonjen, najkasnije 8 dana po povratku s odmora, Krajnji korisnik je dužan poslati pismeni prigovor zajedno s popratnim dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora agenciji e-mailom na info@lotos-croatia.com ili poštom na adresu LOTOS TOURS, Ul. Franje Tuđmana 153. Razmatrat će se samo prigovori i žalbe zaprimljeni u pisanom obliku za vrijeme povrata plovila (check-out), supotpisani od strane predstavnika chartera.

Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, Krajnji korsinik se neopozivo odriče posredovanje bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu Krajnji korisnik se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovime se isključuje pravo putnika na naknadu idealne štete.

Ako je Krajnji korisnik sklopio ugovor o organiziranju putovanja kao “last minute” (putovanje u posljednji trenutak), tada Krajnji korisnik prihvaća sve rizike takvog putovanja. Navedena putovanja sadrže u sebi neizvjesne činjenice na koje agencija ne može utjecati, a Krajnji korisnik je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje pa zbog toga isti nema pravo prigovora prema Agenciji i/ili Charteru.

Agencija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora i gužve u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo putnika, a ne tiču se direktno kvalitete rezervirane usluge.22.           NAPOMENA
Krajnji korisnik potvrdom rezervacije i uplatom akontacije odnosno ukupnog iznosa potvrđuje svoju suglasnost s gore navedenim uvjetima.
Ovi Opći uvijeti i uputstva za putovanje isključuju sve dosadašnje uvjete i uputstva o putovanju.

 

23.           POPUSTI
U slučaju paralelnih akcija popusti se ne zbrajaju. Popusti ne vrijede na last minute ponudu.

24.           NADLEŽNOST SUDA
Krajni korisnik i Agencija nastojat će eventualne sporove u primjeni ovog Ugovora rješavati sporazumno, a u protivnom podvrgavaju se odluci nadležnog suda u Zadru, a mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

 Sukošan, 17.05.2010.

   

UHPA

© 2008-2024 LOTOS TOURS, made by INET-SERVIS.CZ, Hradec Králové