Naslovnica -> Info -> Opći uvjeti korištenja usluga

OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGA SMJEŠTAJA

za privatni smještaj, hotele, svjetionike, vile i agroturizam

Opći uvjeti pružanja usluge smještaja
(privatni smještaj, hoteli, svjetionici, vile, agroturizam)

Opći uvjeti - privatni apartmani
 

     1. Opći uvjeti
Ovi Opći uvjeti i upute o putovanju sastavni su dio Ugovora odnosno vouchera, između TO Lotos Tours., Ul. Franje Tuđmana 153, 23 206 Sukošan (u daljnjem tekstu: agencija) i ugovaratelja putovanja (u daljnjem tekstu: putnik). Svi podaci i uvjeti u programu i ovim Općim uvjetima obvezuju agenciju i putnika ukoliko drugačije određeno ovim Ugovorom.2. Ponude
Agencija osigurava uslugu prema informacijama objavljenim i važećim u vrijeme potvrde rezervacije, te prema opisu i terminu sukladno potvrđene rezervacije, osim u prilikama koje su izvan naše kontrole; bolest pružatelja usluge ili njegove uže obitelji , otvorena okolnosti koje se ne mogu predvidjeti niti otkloniti kao što su elementarne nepogode (potresi, poplave, požari, suše); ratovi, štrajk, terorističke akcije i ograničenja izdana od strane države (mobilizacija, zabrana izlaska zemlja).

3. Rezervacije i uplate
Upiti i rezervacije smještaja primaju se putem e-maila, pismeno ili osobno u bilo kojoj poslovnici agencije, kao iu poslovnicama naših partner agencija putovanju. Potvrdom rezervacije putnik potvrđuje da je on / ona je svjesna Općih uvjeta i uvjetima iz turističkih usluga i cijelosti prihvaća ove uvjete koji su obvezujući za obje putnik i Agencija. Agencija stavlja na raspolaganje ugovaratelju s odgovarajućim promidžbenim materijalima ili programu, bilo u tiskanom ili elektronskom obliku, predočuje mu sve relevantne informacije u svezi s putovanjem, te mu predaje ili upućuje na opće uvjete putovanja koji su sastavni dio ovog Ugovora, kao i nudi mu paket putnog osiguranja. Putnik je dužan dati sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije.

Depozita je potrebno, ovisno o odabranom načinu plaćanja, a ostatak iznosa uplata mora biti izvršena najkasnije 21 dana prije početka korištenja usluge, osim ako nije drugačije određeno odredbama i uvjetima (osim plaćanja u ratama), s Putnik koji je uveden prilikom potvrde rezervacije. Napomena za plaćanje kreditnom karticom - kreditnu karticu će se uračunati u iznos izražen u kunama po prodajnom tečaju Hypo Alpe Adria banke na dan terećenja kartice. Razlike i između valutnog tečaja Hypo Alpe Adria banke (naša banka) i gosta kreditne kartice tvrtke su moguće. Svi bankovni troškovi, kao i drugi troškovi koji se odnose na plaćanje postupkom preuzeti su od strane klijenta.

4. Boravišna pristojba
Prema Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, putnik je dužan platiti boravišnu pristojbu, uz njegov smještaj plaćanja. Prema Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, boravišna pristojba iznosi od 2,00 do 7,00 kuna po osobi na dan za odrasle osobe. Adolescenti u dobi od 12 do 18 godina (ali ne i nakon što su navršila 18) imaju pravo na 50% popusta, dok djeca ispod 12 godina ne plaćaju boravišnu pristojbu. Ukupan iznos boravišne pristojbe za određenu rezervaciju ovisi o odredištu u Republici Hrvatskoj, kao i usluge smještaja datume a naplaćuje se prema ovim Općim uvjetima istodobno s usluge smještaja konačnu isplatu. Ako je rezervacija odredište nalazi u nekoj stranoj zemlji, obračuna i uplate boravišne pristojbe podliježemo zakonima zemlje u pitanju.

5. Cijene
Cijena usluge uključuje osnovnu uslugu kako je opisano u cjeniku uz smještajnu jedinicu iz rezervacije. Posebne ili extra usluge su one usluge koje nisu uključene u osnovnu cijenu smještaja (označeno "na zahtjev" u opisu smještaja ili Cjenik / stope ili dodatne usluge koje su ostvarive uz prethodnu najavu ali i doplatu) i kao takvi trebaju biti plaćeni od strane putnik zajedno s iznosa rezervacije ili na licu mjesta, kao što je navedeno u našoj ponudi. Posebne i dodatni usluge / zahtjevi moraju biti zatraženo ili je najavio tijekom rezervacijskog procesa.
Cijene usluga su iskazani u eurima, odnosno u kunama za hrvatske putnike. Agencija zadržava pravo promjene objavljene cijene. Putnici koji su uplatili polog za određenu rezervaciju zajamčena od strane Agencije cijenu smještaja naveden na kalkulaciji temeljem koje su uplatili isplata izvršena. Ukoliko se promjena dogodi prije uplate akontacije, agencija se obvezuje obavijestiti putnika o promjeni cijene. Sve uključene strane prihvatiti da Agencija zadržava pravo promjene cijene u roku od 20 dana prije početka korištenja usluge, ako je sljedeća se dogodilo nakon potvrde rezervacije: Promjene u tečaju i povećanja troškova prijevoza, uključujući gorivo povećanja troškova ili povećanje naknade za usluge (u zračnim lukama, drugim lukama i sl.) koji izravno utječu na cijenu putovanja, a koje Agencija nije bio i nije mogao znati ili biti svjestan, ako bi povišenje uglavljene cijene uplaćeni iznos rezervacije za više od 10 posto, putnik ima pravo otkazati rezervaciju te je također pravo na povrat bez ikakve dodatne naknade.
Cijene navedene u našim ponudama i programima bazirane su na osnovi ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u objektu u kojem putnik boravi. Eventualne razlike u cijenama ne može biti predmet prigovora.
Ako je broj ljudi koji dolaze u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više nego što je naznačeno na putnim dokumentima (voucher), pružatelj usluga ima pravo uskratiti uslugu nenajavljenim putnicima ili prihvatiti sve putnike uz nadoplatu nenajavljenih putnika na mjesto.


6. Kategorizacija i opis usluga
Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije, kao i stvarno stanje smještaja prilikom objave. Standardi smještaja, prehrane, usluga i kao što se razlikuju ovisno o mjestu / državi i nisu usporedivi. Podaci pod uvjetom da putnik na prodajnom mjestu ne obvezuju agenciju u većoj mjeri nego informacije navedene na stranicama ili katalogu i drugim tiskanim materijalima agencije.


7. Obveze agencije
Agencije obveza je pružanje usluga kao i izboru davatelja usluga, uzimajući u obzir prava i interesima putnika, sukladno dobrim običajima u turizmu. Agencija će sve navedene obveze kao što je opisano, osim u izvanrednim okolnostima (članak 2) u kojem je Agencija će postupiti kao što je navedeno u članku 14.
Obveze putnika
Putnik je dužan:
posjedovati valjane putne isprave
poštivati ​​i pridržavati se svih carinskih i deviznih propisa zemlje u koju putuje
poštivati ​​i pridržavati se svih carinskih i deviznih propisa, kao i zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske, kao i drugih zemalja kroz koje je on / ona prolazi kroz ili boravi u. U slučaju da putnik nije u mogućnosti nastaviti putovanje kao rezultat toga što je izravno kršenje tih propisa, putnik je odgovoran za sve povezane troškove
posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju protiv bolesti kao što to traži nekim zemljama
pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima te surađivati ​​s pružateljima usluga u dobroj namjeri
po dolasku na odredište, prikazati davatelja usluga s dokumentom dokazuje plaćenoj usluzi (Voucher dobiven e-mailom)
upit hoće li ili ne on / ona zahtijeva za vizu zemlje u koju putuje, kao i susjednih zemalja
Ako Putnik ne slijedite ove propise, on / ona će biti odgovoran za bilo kakve troškove ili štetu. Potvrdom rezervacije putnik je pristao na naknadu, pružatelju usluga na licu mjesta za sve potencijalne štete prouzročene vlastitom nepažnjom.
Dinamika za privatni smještaj i agroturizmi
30% troškova smještaja sukladno potvrđenoj upit
70% od cijene smještaja najkasnije 21 dana prije početka korištenja usluge
100% od ukupne cijene sukladno potvrđenoj upitu (obavezno ukoliko dolaska je u manje od 21 dana)

8. Pravo putnika na promjene i otkaz
U slučaju da putnik želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, on / ona mora to učiniti pismeno (e-mailom ili faxom). Promjene predstavljaju promjena broja osoba ili imena putnika, datum početka i / ili završetka korištenja usluge, te mora biti izrađen najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge. Prva promjena rezervacije, pod uvjetom da dodatni troškovi mogu izbjeći, obavljat će se bez dodatne naknade. Za svaku sljedeću promjenu naknada od 15 eura po promjeni će biti naplaćen. Slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te Putnik otkaže potvrđene rezervacije, uvjeti otkaza navedeni primjenjuju se dolje.
Promjena smještajne jedinice i sve druge promjene koje su napravljene u roku od 30 dana prije početka rezervacije te tijekom korištenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije.
Za dugotrajnu potvrđene rezervacije za privatne smještajnih jedinica, od datuma na koji je pisana otkaz je dobila (tijekom Agencije radnog vremena) predstavlja osnovu za izračun troškova kako slijedi:
za otkaz rezervacije do 30 dana prije početka korištenja usluge, 15 posto od ukupnog iznosa rezervacije i najmanje 15 eura, ako je ukupan iznos rezervacije je ispod 50 eura će se naplaćivati
za otkaz rezervacije od 29 do 22 dana prije početka korištenja usluge, 30 posto od ukupne cijene rezervacije naplatit će se troškovi
za otkaz rezervacije od 21 do 15 dana prije početka korištenja usluge, 60% od ukupne cijene rezervacije naplatit će se troškovi
za otkaz rezervacije od 14 do 8 dana prije početka korištenja usluge, 80% od ukupne cijene rezervacije naplatit će se troškovi
za otkaz rezervacije od 7 do 0 dana prije početka korištenja usluge 100% od ukupne cijene rezervacije naplatit će se troškovi
Za svaki otkaz rezervacije agencija naplaćuje proviziju od 25 eura manipulativnih troškova. U slučaju da ukupan iznos rezervacije je ispod 50 eura, Agencija naplaćuje proviziju od 10 eura manipulativnih troškova.
U slučaju da putnik mora otkazati rezervaciju unutar 7 dana prije početka korištenja usluge, agencija mu nudi Putniku mogućnost da nađe novog putnika/korisnika za istu rezervaciju ako je moguće (ovo ovisi o davatelju usluga). U tom slučaju, agencija će zaračunati samo stvarne troškove osobnih promjena. Novi korisnik rezervacije preuzima sve obveze iz ovih Općih uvjeta.
U slučaju da putnik ne dođe do smještaja do ponoći na dan početka korištenja usluge, bez kontaktiranja Agenciju ili davatelju usluga, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom.
Ukoliko stvarno nastali troškovi otkaza premašuju gore navedene troškove, agencija zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova.
Agencija nije dužna niti odgovorna za nadoknađuje Putniku troškove nastale oko nabave njegovih putnih isprava ili viza koje se odnose na rezervacije otkazane od strane putnik.


9. Osiguranje od otkaza
Ukoliko putnik prilikom rezervacije predviđa da bi zbog određenih situacija koje mogu uzrokovati mu / joj da otkazati putovanje, agencija preporuča uzimanje iz uplaćeno osiguranje od otkaza. Osiguranje od otkaza ne može se uplatiti naknadno, to mora biti plaćen za vrijeme rezervacije. Premija osiguranja izračunava se ovisno o vrijednosti putovanja, a prema cjeniku Osiguravajućeg društva (kada je u pitanju apartmani, iznos se izračunava dijeljenjem cijene najma s brojem osoba u apartmanu). Osiguranje od otkaza vrijedi samo u sljedećim slučajevima i uz prateći pismenu potvrdu:
smrt
nesreća što je rezultiralo teškim tjelesnim ozljedama
iznenadna akutna bolest, za koju je potrebna neodgodiva liječnička skrb
komplikacije u trudnoći
nepodnošenje cjepiva koje su potrebna propisima zemlje u koju putuje
oštećenje imovine kao rezultat požara, prirodnih nepogoda ili namjernim vandalizma od strane treće osobe
vojnog roka/zapošljavanje
Ukoliko putnik nema uplaćeno osiguranje od otkaza, a nije u stanju putovati i ima potvrdu o jednom od navedenih nepredviđenih zapreka agencija zadržava pravo isplate prema putniku pravilima navedenim u članku 10. ovog Ugovora. U slučaju otkaza rezervacije, viza i drugih troškova putnih isprava troškovi su nepovratna iu slučaju da putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Ako putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza politike, putnik mora podnijeti sve zahtjeve uz društva za osiguranje koje je izdalo politike, a Agencija je dužna pružiti svu potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na potraživanja i rezervaciju. Svi ostali uvjeti osiguranja nalaze se uz politiku i Agencija putniku preporučamo da ih osobno pročita.


10. Putno osiguranje
Troškovi putovanja ne uključuju "paket putnog osiguranja: osiguranje" od posljedica nesretnog slučaja i bolesti koje se mogu pojaviti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage i dragovoljno zdravstveno osiguranje. Prilikom potvrde rezervacije online, putnik ima primalac ove Opće uvjete odabirom načina plaćanja i završetka procesa rezervacije potvrdu. Isto vrijedi i za rezervacije potvrđene i završio putem e-maila. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod jednog od osiguravatelja ili kod Agencije, pri čemu agencija djeluje samo kao posrednik.
Molimo Vas pročitajte uvjete osiguranja pažljivo prije kupnje.


9. Skladište / prtljage
Prijevoz prtljage zrakoplovom je besplatan pod uvjetom da je unutar dopuštene granice težine koju određuje zračni prijevoznik. Sve dodatne prtljage naplaćuje se prema važećim cijenama zračnog prijevoznika. Djeca, bez obzira na dob, nemaju pravo na slobodan prijevoz prtljage zrakoplovom. Kad putujete autobusom svaki putnik dopušteno 2 komada osobne prtljage. Svaki putnik je odgovoran za nekretnine prevoze autobusom i također je odgovoran za prtljagu i prtljage prilikom izlaska iz autobusa. Prema tome, putnik je odgovoran za izgubljene, oštećene i / ili ukradena ostavio u autobusu bez nadzora.
Agencija ne preuzima odgovornost za izgubljeni, oštećeni ili ukradeni prtljag, kao ni za ukradenim prtljage ili dragocjenosti čuvaju u objektu (preporuča se najam sefa ukoliko postoji takva mogućnost ili uplata paketa osiguranja gdje bi se osiguranje prtljage se preporuča). Izgubljena prtljaga ili krađa prtljage je prijavljuju se pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.


11. Pravo agencije na promjene i otkaz
Agencija zadržava pravo promjene rezervacije u slučaju okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi točku 2.). Rezervirani smještaj može se zamijeniti samo uz prethodnu obavijest Putniku i to smještajem iste kategorije ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je putnik potvrdio rezervaciju. Ako je zamjenski smještaj moguć samo u višoj kategoriji jedinici, gdje je cijena za 15% viša od cijene uplaćene rezervacije, agencija zadržava pravo naplate putnik za razliku u dogovoru s putnikom. U slučaju jedinica zamjenski smještaj ne može biti uređen, agencija zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest Putniku najkasnije 7 dana prije početka korištenja usluge, te jamči povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa. Ukoliko Agencija otkaže rezervaciju, putnik nema pravo na naknadu štete od agencije, agencija je obvezna samo povrat iznosa uplaćenog na račun agencije. Ako odgovarajuća zamjena uređaja nije dostupan na dan početka usluge, agencija će se truditi pružiti Putniku s informacijama o mogućim alternativnim aranžmanima koji nisu dio u ponudi agencije i svakako vratiti putnik s kompletan uplaćeni iznos za rezervaciju.

12. Rukovanje / podnošenja pritužbe
Ako je kvaliteta usluge nekvalitetno izvršene, putnik može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži prigovor u pisanom obliku. Svaki putnik ima pravo prigovora zbog neizvršene plaćene usluge nisu dostavili. Svaki putnik - nositelj potvrđene rezervacije, prigovor podnosi zasebno.
Putnik je dužan da podnese pritužbu na dan njegovog dolaska na mjesto davatelja usluga (recepcionara ili vlasnika smještajna jedinica i sl.) te o tome obavijestiti ured agencije u Sukošanu ili putem e-maila na info@lotos-croatia.com ili telefonom na +38523394636. Putnik je dužan surađivati ​​s predstavnikom Agencije, kao i sa pružateljem usluga u dobroj namjeri, tako da je uzrok prigovora može riješiti. Ako putnik prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi na licu mjesta, Agencija nije dužna da se naknadni prigovor u obzir
Ako problem nije riješen na licu mjesta nakon intervencije, putnik je dužan poslati pismeni prigovor zajedno s popratnim dokumentima, kao i bilo koje fotografije da podrži žalbu agenciji e-mailom na info@lotos-croatia.com ili na sljedeću adresu Lotos Tours, Ul. Franje Tuđmana 153 23 206 Sukošan, najkasnije u roku od 8 dana nakon povratka sa njegova putovanju. Agencija samo treba uzeti u obzir u potpunosti dokumentiranih pritužbi koje su zaprimljene u roku od 8 dana roka.
Do odluke od strane Agencije, drugim riječima za vrijeme trajanja od 14/28 dana nakon što je tužba podnesena, putnik odriče pravo uključiti treću stranu, arbitraže UHPA-e ili od drugih institucija, javno otkrivanje informacija, kao i podnošenja tužbe. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene dio usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. Ovime se isključuje putnikovo pravo na nadoknadu idealne štete.
Agencija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora, kao ni za ostale slične situacije i događaje koje mogu dovesti do nezadovoljstva putnika i nisu izravan rezultat smještajne jedinice (npr. nedostatak snijega , loše vrijeme, uređene staze nepropisno ili plaže, gužve, izgubljene ili ukradene imovine i sl.).
Ako je putnik sklopio ugovor za organiziranog putovanja kao "last minute rezervacije" (putovanje u posljednji trenutak), putnik prihvaća sve rizike povezane s te kategorije koja sadrži neizvjesne činjenice koje agencija ne može utjecati. Putnik je suglasan da prvenstveno kategoriji u pitanje zbog na pristupačnim cijenama / ponude i kao takav nema pravo na bilo kakve pritužbe protiv Agencije.

13. Zaštita osobnih podataka
Putnik osobne podatke daje njegov svojom slobodnom voljom. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti podaci koristit će se za međusobne komunikacije. Agencija se obvezuje da osobne podatke Putniku neće iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na otkaz ili osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranje izgubljene prtljage i dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme putovanja u zemlji i inozemstvu. U slučaju da putnik zahtijeva osiguranje, osobne informacije o putniku će se prenijeti na osiguravajuće društvo. Osobni podaci putnika čuvati će se u bazi podataka, sukladno odluci Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. S prihvaćanjem ovih Općih uvjeta, putnik daje dozvolu za njegov / njezin osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija Agencije.

14. Primijetiti
Stavljanje polog, drugim riječima, plaćanje u cijelosti znači da putnik u cijelosti prihvaća navedene uvjete.
Ovi Opći uvjeti i upute o putovanju propisi nadjačati sve dosadašnje uvjete i propise putovanja.

15. Popusti
U slučaju paralelnih akcija popusti se ne zbrajaju. Popusti ne vrijede na last minute ponudu.

16. Nadležnost suda
Putnik i Agencija nastojat će eventualne sporove u primjeni ovog Ugovora, a ako dogovor ne može postići kako će to pitanje biti predmet odluke iz nadležnosti zadarskog suda, pod vodstvom zakonima Republike Hrvatske .Sukošan, 2010/05/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

UHPA

© 2008-2024 LOTOS TOURS, made by INET-SERVIS.CZ, Hradec Králové