Naslovnica -> Info -> Hrvatska - prijevoz

NOVOSTI

na hrvatskim prometnicama

Autocesta Zagreb - Split dio je cestovnog prometnog pravca između kontinentalnog sjeverozapadnog dijela Hrvatske (Zagreb-Karlovac) i sjeverno-dalmatinske regije (s oslanjanjem na jadranski cestovni pravac). U mreži planiranih cesta ova autocesta dopunjava i čini vezu između dva vitalna europska pravca: (E-59) Maribor - Zagreb - Split i (E-65) Rijeka - Split - Dubrovnik. Ova autocesta povezuje sjever i jug Hrvatske i iz niza je razloga od izuzetnog značaja za Republiku Hrvatsku. Predstavlja stratešku pretpostavku za razvoj gospodarstva u najširem smislu, od oživljavanja cijele privrede, a naročito turizma do prihvata i provođenja tranzitnog prometa.

Na dijelu od Zagreba do čvora Bosiljevo 2, autocesta prolazi europskim koridorom Vb (Budimpešta - Zagreb - Rijeka), pa se taj dio preklapa s autocestom Zagreb - Rijeka. Interregionalni čvor Bosiljevo 2 služi za razdvajanje prometa dviju autocesta: autocesta Zagreb - Split i autocesta Zagreb - Rijeka. Dužina autoceste od Zagreba do Bosiljeva 2 iznosi 67 km, a nadležnost nad izgradnjom, održavanjem i upravljanjem ima trgovačko društvo Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. Na dijelu autoceste od Bosiljeva 2 do Splita, u dužini od 313 km, nadležnost nad izgradnjom, održavanjem i upravljanjem ima trgovačko društvo Hrvatske autoceste d.o.o.
 
izvor teksta: HTZ
   

UHPA

© 2008-2024 LOTOS TOURS, made by INET-SERVIS.CZ, Hradec Králové