Naslovnica -> Info -> Hrvatska - sportske aktivnosti

BICIKLIZAM - PAKLENICA- JUŽNI VELEBIT

biciklistička tura po južnom Velebitu

Velika paklenica - Anića Luka - Lugarnica - Dom u Paklenici Težina puta: lako
Vrijeme hoda: 2 h
Visinska razlika: 500 m
Dužina puta: 8 km
Zanimljivosti na stazi: prodor Velike Paklenice, slapovi potoka V. Paklenice, stijena Anića kuka, sedimenti u obliku breča i vapnenca, fluvijalno-glacijalni nanosi, krške pojave, objekt "Paklenički mlin" , podzemni tuneli "Bunkeri" u živoj stijeni, penjalište u prodoru, šumarska kuća "Lugarnica", Dom u Paklenici podno planinskih zaselaka Ramići i Parići.

Prilaz do parkirališta u prodoru V. Paklenice je od ulaza NPP kod zaselka Marasovići oko 1,8 km asfaltnom cestom (prolaz i za osobne automobile i autobuse) . Početak uspona kamenitim putem mimo tunela "Bunkeri", prijeći potok i uspon pod stijene (žuto-crne breče), odakle do polupećine u podnožju Debelog kuka, do table s prikazom stijene Anića kuka (10'). Poći do putokazne table za Anić kuk (vidi stazu Anića luka - Anića kuk) i izaći na zaravan Anića luka. Lijep pogled na stijenu Anića kuka. Dalje od odvojka puta za Jurline i Velika Močila (vidi stazu Jurline - Velika Močila - Crni vrh 1110m - Mala Močila - Dom u Paklenici) , Mala Močila ((vidi stazu Anića luka - Jurline - Mala Močila - Dom u Paklenici), 10' do odvojka staze za Manita peć i Vidakov kuk (vidi stazu Anića luka - Manita peć i Prodor Velike Paklenice - Njivarske strana Ramići - Suha draga - Kosirica - Babunjuša - Dom u Paklenici). Daljnih 20' do izvora, potom do odvojka staze na Ramići - Suha draga, potom do šumarske kućice "Lugarnica". Dalje uz potok do odvojka staze za Mala Močila i do suhozida povrh usjeka potoka (provalija!). Preostaje 10' do Doma u Paklenici i raskrižja markiranih staza (Ivine vodice, Sveto brdo, Mala i Velika Močila, Crni Vrh). Planinarski dom ishodišna je točka za uspone prema Anića luka - Manita peć i Prodor Velike Paklenice - Njivarske strana Ramići - Suha draga - Kosirica - Babunjuša - Dom u Paklenici. Anića luka - Manita peć Težina puta: lako
Vrijeme hoda: 1 h
Visinska razlika: 250 m
Dužina puta: 1 km
Zanimljivosti na stazi: sa staze panoramski pogledi na stijene Anića kuka, Jurasove glavice, i Manita peči (Zub od Manita peći), špilja Manita peć (otvorena za posjet-upit na ulaznoj recepciji NPP).

Do odvojka staze za Manita peć, podalje Anića luke ( vidi Velika Paklenica - Anića Luka - Lugarnica- Dom u Paklenici). Staza se u više zavoja uspinje do vapnenog tornja Zub od Manite peći odakle do vidikovca i do ulaza u špilju Manita peć. Za iskusnije izletnike od Manita peći vodi staza za Vidikov kuk (vidi Manita peć -Vidakov kuk - Dolac županov - Dokoze). Prodor Velike Paklenice - Njivarske strana Ramići - Suha draga - Kosirica - Babunjuša - Dom u Paklenici Težina puta: srednje teško
Vrijeme hoda: 3 h
Visinska razlika: 400 m
Dužina puta: 5 km
Zanimljivosti na stazi: seoska aglomeracija, krške pojave, slojeviti položaji stijena, sedimenti u obliku breča i vapnenca, fluvijalno - glacijalni nanosi, zajednica šuma crnog bora, flora krša, vodotok Brezimenjače, panoramski pogledi.

Prilaz stazom do izvora prije "Lugarnice". Početak uspona iz prodora Velike Paklenice, 5 minuta od izvora. Uspon do livada Njivice (kuće Marasovića), do vidikovca, zatim lijevo od kuća Ramići. Povratak do vidikovca i raskrižja staza, nastavi stazom istočnim padinama Njivarske glave i Sirjakuše s lijepim panoramskim pogledima. Silaz u Suhu dragu i uspon na greben Kosirica u šumarak crnog bora. Proći do vidikovca s lijepim panoramskim pogledom na prodor Velike Paklenice. Silaz do raskrižja odakle je moguć silaz u dvije varijante. Ljepši silaz (malo strmiji) je preko polupećine Babunjuša i korita potoka Brezimenjača do Doma u Paklenici. Manita peć - Vidakov kuk - Dolac županov - Dokoze Težina puta: teže
Vrijeme hoda: 2h 30'
Visinska razlika: 300 m
Dužina puta: 4 km
Zanimljivosti na stazi: krški oblici stijena Vidakovog kuka, panoramski pogledi, flora krša, špilja Manita peć.

Do početka staze kod Manita peći vidjeti opis Velika paklenica - Anića Luka - Lugarnica - Dom u Paklenici i Anića luka - Manita peć. S desne strane Manita peći u stjenovito točilo, uspon kamenjarskim padinama pod stijenu, desno u stjenovito točilo i preko stijena (teže) na greben (40'). Silaz u amfiteatralnu uvalu koju okružuju stijene Vidakovog kuka (silaz preko stjenovitih skokova, teže), poći u smjeru istočne stijene, u njeno podnožje i desno po uski, stjenovit prijevoj (20'). Lijevo se odvaja markacija za vrh Vidakovog kuka (stijene,teže). Povratak pod prijevoj, proći tjesnac prijevoja i silaz podnožjem stijene do donjeg prijevoja (lijevo odvojak plan. staze za Tomiće i Starigrad Paklenicu). Desno u dolac do napuštene kuće, odakle na put Ramići - Dolac županov (15'). Na zapad, silaz do mak. ceste Dokoze - Mali Vaganac povrh Dolac Županov (putokaz Vidakov kuk) i njome u zaselak Dokoze, do asf. ceste za Starigrad Paklenicu (2 km). Anića luka - Anića kuk 712 m Težina puta: srednje teško
Vrijeme hoda: 1 h
Visinska razlika: 500 m
Dužina puta: 1 km
Zanimljivosti na stazi: prodor Velike Paklenice, stijena Anića kuka, panoramski pogledi s vrha Anića kuka, krške pojave.

Prilaz stazom Velika paklenica -Anića Luka - Lugarnica - Dom u Paklenici do odvojka za Anića kuk (20' od parkirališta). Prijeći korito V. Paklenice i siparastim terenom pod sjevrozapadnu stijenu Anića kuka i podnožjem stijene (siparišta) do prijevoja. Desno preko krškog terena na vrh. Anića luka - Jurline - Mala Močila - Dom u Paklenici Težina puta: srednje teško
Vrijeme hoda: 2 h 40'
Visinska razlika: 450 m
Dužina puta: 5,5 km
Zanimljivosti na stazi: seoska anglomeracija (Jurline i Škiljići), krške pojave, slojeviti položaji stijena, zajednica šume crnog bora, flora krša, panoramski pogledi, stijene Jurasove glavice i Krivog kuka.

Do odvojka staze vidjeti opis Velika paklenica - Anića Luka - Lugarnica - Dom u Paklenici. Poći uz potok V.Paklenice, prijeći potok te u brojnim zavojima podnožjem stijene Jurasova glavica izaći na projevoj podno Krivog kuka (40'). Za Mala Močila moguće su dvije varijante: preko zaselka Jurline (duže, 50') ili direktno preko zaselka Škilići (40'). Od Malih Močila (raskrižje plan. markiranih staza, slab izvor) silaz u usjek Gornje drage potom zapadnim padinama Klimente do Planinarskog doma (40') u Paklenici. Povratak u Paklenicu putem Velika paklenica - Anića Luka - Lugarnica - Dom u Paklenici. Jurline - Velika Močila - Crni vrh 1110 m - Mala Močila - Dom u Paklenici Težina puta: teže
Vrijeme hoda: 3 h
Visinska razlika: 500 m
Dužina puta: 7 km
Zanimljivosti na stazi: krške pojave, slojeviti položaji stijena, zajednica šume crnog bora, flora krša, panoramski pogledi, stijene Vlaškog grada i Jerkovca iznad Male Paklenice.

Pristup od Jurlina stazom Velika paklenica - Anića Luka - Lugarnica - Dom u Paklenici i stazom Anića luka - Jurline - Mala Močila - Dom u Paklenici (od parkirališta oko 1h 40'). Od bunara u Jurlinama putem na početak poduže ponikve, do raskrižja staza (desno za Malu Paklenicu). Poći lijevo uzbrdo na greben (15') i silaz do puta M.Paklenica - V.Močila. Njime na V.Močila do odvojka staze za Ivine vodice i Sveto brdo. Poći ravno do izvora Staro vrilo. Lijevom stazom za Crni vrh, na prijevoj Lukovača (25') odakle do odvojka stazice za Crni vrh. Povratak na stazu i nastaviti silaz na greben Klimenta odakle do livade na Malim Močilima (25') do staze Anića luka - Jurline - M.Močila - Planinarski dom u V.Paklenici. Poći desno kao kod staze Anića luka - Jurline - M.Močila - Planinarski dom u V.Paklenici. Seline - Mala Paklenica - Njive Lekine - Jurline - Anića luka Težina puta: teško
Vrijeme hoda: 4-5 h
Visinska razlika: 650 m
Dužina puta: 12,5 km
Zanimljivosti na stazi: prodor Male Paklenice (pećine Pozdrovača, Kapljavača - voda, stanište bjeloglavog supa), krške pojave, slojeviti položaji stijena, zajednica šume crnog bora, flora krša, panoramski pogledi, stijene Vlaškog grada i Jerkovca iznad Male Paklenice.

Iz mjesta Seline cestom do zaselka Jukići, do ulaza u prodor Male Paklenice. Nastaviti stazom lijevom stranom korita do prvog prezida korita (15') odakle u najuži dio prodora (oko 30 m). Prijeći skok (čelična sajla) i strmijom padinom u položitiji dio prodora do odvojka stazice za polupećinu Kapaljvača (voda, 2 h od parkirališta). Položitijim dijelom korita do prodora Orljača (30', desno), potom još 20' do početka uspona iz korita na predjel Njive Lekine (20') nedaleko lokaliteta Sv. Jakov. Stazom na zapad za Jurline (staza Jurline - Velika Močila - Crni vrh 1110 m - Mala Močila - Dom u Paklenici i Anića luka - Jurline - Mala Močila - Dom u Paklenici) odakle silaz podnožjem Jurasove glavice u prodor Velike Paklenice, do oarkirališta. Seline - Malo Libinje, Kneževići - Orljača - Njive Lekine - Jama Vodarica - Jurline Težina puta: teško
Vrijeme hoda: 5 h
Visinska razlika: 750 m
Dužina puta: 14,5 km
Zanimljivosti na stazi: krške pojave, slojeviti položaji stijena, zajednica šume crnog bora, flora krša, panoramski pogledi, stijene Vlaškog grada i Jerkovca iznad Male Paklenice, torent Orljača, kamenjarski travnjaci zaravni Polje, seoska aglomeracija.

Iz Selina poći cestom za zaselak Bučići odakle kamenitim putem preko predjela Didovc i kršem do kuća Kneževići (2 h 30', bunar) na zapadnom rubu Malog Libinja. Odavde je preko Libinja moguć posjet do kraške zaravni Polje (40') s atraktivnim pogledom na slojevite stijene vrha Komić. Povratak do Kneževića odakle silaz u torent Orljaća iz kojeg silaz u gornji dio Male Paklenice (1h). Uspon na zaravan Njive Lekine (50') odakle je moguć posjet Jami Vodarici (25'). Povratak na livade i putem do kuća Jurline (30'). Silaz do Velike Paklenice preko Jurasove glavice (staza Anića luka - Jurline - Mala Močila - Dom u Paklenici; oko 1h). Modrići - Malo Libinje, Kneževići - Vlaški grad - Sveto brdo, 1753 m Težina puta: teško
Vrijeme hoda: 7 h
Visinska razlika: 1375 m
Dužina puta: 14 km
Zanimljivosti na stazi: prodor Orljača, seoska aglomeracija, krš Malog Libinja, flora krša, slojeviti položaj stijena - Komić, panoramski pogledi, visinski travnjaci.

Iz zaselka Modrići poći stazom na Malo Libinje (1h 45') do kuća Kneževići (voda), odakle 30' na zaravan Malog Libinja, na predio Polje (krški travnjaci). Uspon padinama Debelog brda (kamenjarski travnjaci) na Veliki Štirovac odakle na prijevoj podno Vlaškog grada (2h 30'). Do vrha Vlaški grad (1375 m) ima 25' uspona. Uspon padinama Sijaset do prijevoja povrh uvale Dolci (1h), odakle travnjacima na Sveto brdo, do spomen - križa. Moguć silaz u Veliku Paklenicu (do Doma u Paklenici) preko Čičine doline i Ivinih vodica (plan. sklonište) za oko 4 h. Poučna staza Težina puta: lako
Vrijeme hoda: 1 h
Visinska razlika: 50 m
Dužina puta: 1,5 km
Zanimljivosti na stazi: lokalitet gradine Paklarić, panoramski pogledi, reljef krša (škrape), lokalitet "Paklenički mlin", flora kamenjarskih travnjaka i krša.

Prilaz stazi je od ulazne recepcije NPP. Poći do lokaliteta "Paklenički mlin" odakle zavojitom stazom kroz šumu bora, potom strmim kamenjarom (škrape) na prijevoj podno gradine Paklarić (20'). Grebenom kojih 3' do vidikovca. Povratak istom stazom. Seline - Jukići - Mala Paklenica, ulaz - Jusupi - Jurline - Škiljići - Marasovići, ulaz NP Paklenica (Dionica biciklističke staze) Težina puta: lako
Vrijeme hoda: 2h 30'
Visinska razlika: 100 m
Dužina puta: 7,5 km
Zanimljivosti na stazi: ulazni prodor Male Paklenice, seoska aglomeracija, prodor Velike Paklenice, reljef krša, lokalitet "Paklenički mlin" i tuneli "Bunkeri".

Preporučujemo početak iz pravca mjesta Seline, 3 km od Starigrada Paklenica u smjeru Zadra. Iz Selina cestom do zaselka Jukići (1,2 km od parkirališta pred ulazom u M.Paklenicu). Stazom lijevom stranom potoka do prvog prezida potom, do pred najuži dio prodora Male Paklenice, 25'. Povratak do zaselka Jukići, proći selo, nastaviti preko zaselka Jusupi, Jurline i Škiljići do ulaza u prodor V.Paklenice (1h 15'), do ulazne recepcije NPP. Cestom 1,8 km do parkirališta pred najužim dijelom prodora Velike Paklenice. Prolaz kroz tjesnac, pored tunela "Bunkeri", prijeći prvi most i doći do drugog mosta. To je najuži dio prodora V. Paklenice. Povratak do parkirališta i ulazne recepcije NP Paklenica. Seline - Reljani - Jukići - Marasovići - Punta - Kruškovac - Dokoze - Mali Vaganac Težina puta: lako/teško
Vrijeme hoda: oko 2-4 h
Visinska razlika: 650 m
Dužina puta: 20,5 km
Zanimljivosti na stazi: panoramski pogledi, seoska aglomeracija, ulazi prodora Velike i Male Paklenice, reljef krša, lokalitet "Paklenički mlin" i tuneli "Bunkeri", Večka kula.

Staza pruža nekoliko kombinacija: ravničarska vožnja od Reljana do Kruškovca (kamenita staza, prepreke), te dijelom uz obalu ( Široko polje, Večka kula - Pisak, Podi, Reljani), te brdska vožnja od Starigrad/Paklenice preko Dokoza (asf.) do Malog Vaganca (makadam). Dionica staze od Reljana, zatim preko Bučića, ulaza i Malu Paklenicu pa do ulaza u Veliku Paklenicu. To je i pješačka staza u trajanju oko 1h 30', a s razgledavanjem ulaza Male Paklenica treba računati još na 1h 30'.

 
izvor teksta: TZ zadarske županije

Naziv tvrtke

Ime i prezime *

Ulica, br *

Grad *

Poštanski broj *

Država *

E-mail *

Telefon *

Mobitel

Telefaks


Broj odraslih osoba *

Djeca 12-18 g.

Djeca 4-11,99 g.

Djeca 0-3,99 g.

Termin *


Komentar ili pitanje

* obvezno ispunite sva označena polja

Provjerite da li ste točno upisali e-mail.
   

UHPA

© 2008-2024 LOTOS TOURS, made by INET-SERVIS.CZ, Hradec Králové