Naslovnica -> Info -> Hrvatska - informacije

PARK PRIRODE UČKA

osnovni podaci

UČKA, planina u istočnom dijelu Istre; proteže se u dužini 20 km od prijevoja Poklon (preko kojega vodi cesta Rijeka-Pazin) do Plominskog zaljeva. Ima izgled izrazitoga grebena, vrhovi kojega se prema jugu snizuju: Plas (1285 m), najviši vrh Vojak (1401 m), Suhi vrh (1333 m), Brgud (907 m), Kremenjak (827 m) i Sisol (835 m). Brojni su izvori na obje padine, neki kaptirani za vodovod, a iz nekih se formiraju tokovi, dosta snažni u zimskoj polovici godine (Banina, Medveja). Na padinama se ističe nekoliko kanjonskih dolina (Vela draga), a ima dosta i drugih krških oblika (ponikve, spilje). Učka je značajna klimatska barijera koja prisiljava zračne mase na izdizanje, što uvjetuje znatnu količinu padalina. Svojim bujnim biljnim pokrovom bitno se razlikuje od svih ostalih primorskih planina. Obalni pojas prekriva mediteranska vegetacija u kojoj dominira lovor. Niži dijelovi padine su pod hrastovom i kestenovom šumom s dosta graba, jasena i klena. Šume Učke pružaju ljeti ugodno osvježenje, a vrhovi jedinstven vidik. Primorska padina Učke dobro je naseljena, osobito u sjevernoj polovici, gdje se naselja penju do visine od preko 500 m. Na kontinentalnoj padini naselja ne prelaze visinu od 250 m i malobrojna su. Izuzetak su naselja Vela i Mala Učka, na visini 900-950 m, vezana za stalne izvore i nešto obradivih i pašnjačkih površina.
Prilazi Učki. Glavna je točka na Učki prijevoj Poklon (ime je dobio po tome što bi se hodočasnici iz Istre, pohodeći svetište Majke Božje Trsatske i ugledavši odatle Trsat, poklonili Gospi) do kojega vode putovi iz svih kupališnih mjesta - Opatije, Ičića, Ike, Lovrana, Medveje, Mošćeničke Drage - a otuda usponi na Učku ili na Ćićariju.
S istarske strane pješački su prijelazi iz Lupoglava i od ulaza Tunela Učka.
Na Učki je podignuto više planinarsko-turističkih i ugostiteljskih objekata: planinarski dom, pansion i restauracija Učka na Poklonu, hotel INA ispod Poklona, toranj-vidikovac na Vojaku.

   

UHPA

© 2008-2024 LOTOS TOURS, made by INET-SERVIS.CZ, Hradec Králové