Naslovnica -> Info -> Hrvatska - informacije

JADRANSKO MORE - PLAVA ZASTAVA

osnovni podaci

U Europi se već trinaest godina uspješno provodi program zaštite okoliša mora i priobalja pod nazivom Plava zastava za plaže i marine. Nositelj i međunarodni voditelj programa je Europska zaklada za okolišni odgoj i obrazovanje (Foundation for Enviromental Education in Europe - FEEE), utemeljena 1981. godine pri Vijeću Europe. U program je danas uključeno preko dvadeset država kojima je turizam jedan od strateških ciljeva.

Plava zastava simbolizira očuvan, siguran i ugodan okoliš namjenjen odmoru, zabavi i rekreaciji, dobro razrađen sustav gospodarenja obalnim područjem i održivi razvoj u turizmu. Nositi Plavu zastavu za plažu i marinu znači vrhunsku turističku promidžbu, koja se temelji na visokoj kakvoći usluge, čistoći mora i obale te opremljanosti i uređenosti plaža.

Akcija je započela kao poticaj lokalnim vlastima za unaprijeđenje sigurnosti i čistoće
plaža i marina kako za lokalno stanovništo tako i za turiste.

  Dugoročni ciljevi akcije su:

 • Poboljšanje shvaćanja obalnog okoliša
 • Promicanje ugradnje pitanja zaštite okoliša u postupke odlučivanja lokalnih vlasti i njihovih suradnika
 • Plava zastava je prepoznatljiv znak zaštite okoliša koja svojim sudionicima postavlja visoke kriterije.

  Nagrada se dodjeljuje jednom godišnje plažama i marinama koje udovoljavaju
  brojnim mjerilima:

 • mjerila za dodjelu Plave zastave utvrđuju se unaprijed
 • nagrada vrijedi godinu dana, i svake se godine mora iznova zavrijediti
 • čak i tijekom godine u kojoj je dodjeljena, Plava zastava se može ukloniti s plaža na
  kojima su se uvjeti pogoršali do te mjere da više ne udovoljavaju mjerilima temeljem
  kojih je zastava dodjeljena
 • nagrade dodjeljuju nezavisno odbori na čije odluke ne mogu utjecati oni koji bi od
  toga mogli imati koristi
 • Akcija se provodi istovremeno na tri razine: lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj

  Lokalne vlasti imaju brojne odgovornosti prema svojim plažama:

 • osiguranje kakvoće vode za kupanje sukladno utvrđenim normama
 • organiziranje skupljanja otpada i okolišu prihvatljivi oblici odlaganja otpada
 • sigurnost posjetitelja plaže
 • gospodarenje plažama na način prihvatljiv okolišu
 • održavanje estetski ugodnog izgleda plaže
 • obavlješćivanje posjetitelja o potrebi zaštite okoliša, o mjerama opreza i dostupnim
  uslugama
 • uklapanje potreba okoliša u lokalno planiranje
 • razvoj djelatnosti odgoja i obrazovanja za okoliš i obavješćivanja
 • koordinacija prijava za dodjelu Plave zastave
 • postavljanje Plave zastave na nagrađenim plažama i prikaz odgovarajućih mjerila.

  Nacionalna organizacija je mjerodavna za:

 • promidžbu nacionalne akcije
 • savjetovanje i obučavanje kandidata o tome kako najkvalitetnije udovoljiti mjerilima
  Plave zastave
 • provjeru vjerodostojnosti obavijesti koje su naveli kandidati
 • osiguranje sukladnosti nacionalne akcije i međunarodnih smjernica
 • skrb o tome da nagrađeni ispunjaju obveze koje iz nagrade proizlaze
 • rad nacionalnog ocjenjivačkog suda koji ocjenjuje kandidate i imenuje one za koje
  vjeruje da udovoljavaju potrebnim mjerilimaMeđunarodna središnjica sa sjedištem u Danskoj obuhvaća organizaciju sastanaka nacionalnih voditelja, kako bi oni raspravili zajedničke probleme i buduće potrebe, ubrzanje uspostave međunarodnih sveza, osiguranje razmjene obavijesti i znanja među zemljam, izrada zajedničkih europskih obavještajnih i promidžbenih materijala te rukovođenje Europskim ocjenjivačkim sudom predsjeda FEEE. Odlukom Generalne skupštine, na prijedlog izvršnog odbora FEEE-e u lipnju 1997. godine , Pokret prijatelja prirode "Lijepa naša", imenovan je nacionalnim koordinatorom i voditeljem programa Plava zastava u Republici Hrvatskoj. Plava zastava vrlo uspješno nadopunjuje ukupna nastojanja državnih i lokalnih vlasti kao i sve prisutnijeg nevladinog sektora da se očuva hrvatsko more i obala na kojima počiva pretežiti dio hrvatskog turističkog gospodarstva. U akciju su uključeni: Ministarstvo turizma, Hrvatska turistička zajednica, turističke zajednice županija, općina, gradova, mjesta, jedinice lokalne samouprave, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, Državna uprava za vode, Hrvatske vode, Ministarstvo zdravstva, Zavod za javno zdravstvo, Odgojno-obrazovni sustav te stručne i znanstvene institucije.

   

UHPA

© 2008-2024 LOTOS TOURS, made by INET-SERVIS.CZ, Hradec Králové